Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 190

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 190

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONDERSCHEIDING TUSSCHEN DE WARE EN VALSCHE KERK.

176

gelijk

Calvijn

meest

het

door

zegt,

gezien

eerst

onzuiverwording

in

verderf aangetast.

wordt

vlekken,

Dat deze verminking

in het afsnijden

die

de

leer

of

van de tucht deze sacramentsbediening ;

dit bederf in het opkomen van valsche leer naast de getrouwe prediking. Dat voorts, waar deze krankheid en verminking doorgaat, de kerk allengs haar wezen als kerk verliest en verbleekt tot een geesteloos

ontsieren

;

genootschap.

En gaan

dat eindelijk waar in dit gestorven lichaam zich giftige gassen

ontwikkelen,

overgaan,

zoodra

verbleekte kerk in een valsche kerk kan onder Satans invloeden, de waarheid en haar

deze ze,

belijders vervolgt.

Ten

ernstigste

iegelijk hij

zouden we daarom op het voetspoor van Calvijn, een

vermanen

willen,

om

toch wel toe te zien of de kerk, die

verlaten wil, metterdaad zooverre door

welwezen,

God

verlaten

is,

dat ze het

maar ook het wezen eener kerk verloor. Omdat uw kerk krank, omdat ze verminkt is, moogt ge haar uw liefde nog niet onthouden. Eer mag ze juist om die krankheid op meerdere deernis van uwe zijde aanspraak maken. niet alleen,

Eerst als ze gestorven is, hield ze op uw kerk te zijn, en eerst waar de giftige gassen der valsche kerken u doodelijk bedreigen, vliedt ge van haar aanraking en trekt ge uw liefde van haar af Vooral lette men er op, dat de vraag nooit is, of ge eenig kerkg enoot schap, maar uitsluitend of ge uw kerk zult verlaten. Een kerkgenootschap bestaat in den nu meest gangbaren zin uit k e r k e n, en die kerken uit leden i). Gij zijt dus lid van uw kerk, en uw kerk is lid van een kerkgenootschap. Uw kerk kan dus het genootschap verlaten, maar wat g ij alleen verlaten kunt is u w kerk. Wel weten we, dat er kerken zijn, die ook een lidmaatschap van het „genootschap" hebben aangenomen, zonder dat men lid van een kerk is, maar deze ongerijmdheid houdt ons niet op. Voor u, voor mij, voor een iegelijk is het alleen maar de vraag Moet, mag ik de kerk van Amsterdam, van Rotterdam, van Utrecht verlaten ? Ik heb dus volstrekt niet te letten op wat elders plaats grijpt, maar alleen te letten op mijn eigen kerk. De solidaire verantwoordelijkheid voor hetgeen elders geschiedt, komt voor rekening van den kerkeraad, niet van de enkele leden, en kan er wel toe leiden, om den band tusschen mijn kerk en die andere kerken af te snijden, maar kan nooit aan mijn kerk het w e z e n van kerk ontnemen. :

l)

Dit

schap

gebruik

is

intusschen onhistorisch.

één locale kerk.

Oorspronkelijk beteekent

kerkgenoot-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 190

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's