Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 128

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 128

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

HOE DE VALSCHE KERK OPKOMT.

114

deformatie er

ten einde liep; en tusschen de

bij

de deformatie slechts dienst deed,

wie

bij

traformatie Van en

deze

in

valsche

kerk

beleden

onze

meer macht en

vaderen

,,dat

haar

zij

dan den wil onderwerpen dat

en zich aan het juk Christi niet sacramenten niet naar den Woorde Christi

de

con-

autoriteit toeschrijft

Woorde Gods zij

valsche kerken^ een satanische

het leven te roepen.

ordonnantiën

hare

om

;

bedient,

maar

daaraan toe of afdoet, gelijk als het haar goed dunkt; dat zij zich grondt meer op de menschen dan op Christus; en vervolgt degenen die heiliglijk leven naar den Woorde Gods en die haar bestraffen van hare gebreken, gierigheid en afgoderijen.

'^

ook deze valsche kerk hare onderscheidene een bezetene door één, maar ook door een millioen demonen kan bezet zijn, zoo kan ook een kerk door groote of minIntusschen

graden. dere

heeft

Gelijk

listigheid

bezetenen Jezus

op

van Satan worden omgeleid. En evenzoo, gelijk er voor wie nog naar Jezus geroepen werd, en die gebed van hun demonen verloste, zoo kunnen er

waren, dat

kerken zijn, die ten deele en tijdelijk instrumenten van den Satan waren geworden, en die de Heere toch weer op het ootmoedig gebed van Satans inwerking vrijmaakt. Men zij dus ook op dit punt tegen overijld oordeelen op zijn hoede. Ongetwijfeld lag de kerk van Christus, in de dagen toen Luther optrad, schier geheel in banden van den Satan gebonden, en toen Rome het bloed van Gods heiligen dronk, was er zeer stellig een anti-christelijke macht in haar kerkorganisme gevaren. Het zou laf en ongeestelijk zijn, dit niet te durven uitspreken. Of daarentegen d e Roomsche kerken als zoodanig derwijs geheel en duurzaam van den Heiligen Geest verlaten zijn, dat de Paus de antichrist zou zijn, is een vraag, die wel in. 1603 door de Fransche kerken op haar synode in bevestigenden zin is beantwoord, maar zonder dat de gereformeerde kerken van hier en elders dit artikel, hoezeer er kennisse van dragende, te Dordrecht in haar belijdenis overnamen. Onze vaderen dorsten blijkbaar deze absolute uitspraak, hoezeer er toe overhellende, niet geheel aan, en gingen integendeel voort ook den in Romes kerken toegedienden Doop, als geldend Sacrament te erkennen en overmits nu het Sacrament niets is zonder de werking der genade, zoo beleden ze derhalve, dat ook in deze geheel ontaarde kerken nog genade des Heeren werkende was.

we

Leggen

dat

hieruit,

zooverre kerk,

d.

er

ons

de

dit

oordeel onzer vaderen neder, dan volgt

wel gedeeltelijk vervalschte en in kerken gezien zijn, maar de absoluut-valsche voltooide openbaring van de kerk, waarin Satan

valsche i.

bij

dusver

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 128

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's