Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 62

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 62

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEERLVG.

48

paden beweegt.

nalistische

geheel

het

de

staat

stelsel

Op den voorgrond als hoeksteen van theorie der plaatse! ke kerk. ij

godvruchtige belijdenis van het verborgen, geestelijk karakter der ééne heilige algemeene kerk van Christus, die toch

Hierin

de

schuilt

Het Luthersche denkbeeld van één groote landskerk, ingedeeld in vakken, die men gemeenten noemt, is hiermee in onverzoenlijken strijd. De gereformeerde

overal zich openbaart, waar ook belijders saamwonen.

Woord

kerk heeft naar luid van Gods

genademiddelen, het

is

tot c o r

ecclesiae

niet

de

maar de verkiezing der uitverkorenen, en

dienovereenkomstig

dat

de kerk niet door de instelling van

maar door het optreden der geloovigen tot openbaring komt. Opdat echter dit locale uitgangspunt aan de grootsche

eenigen

dienst,

heerlijke gedachte

hier als

tweede

van de eenheid der kerk geen afbreuk doe, staat

kenmerk

naast, dat deze

locale kerken met

elkander in verband moeten treden, en onderling tucht en dus gezag

elkander behooren

over

bestuur, gelijk

maar Dordt,

te

het

uit te oefenen.

tot

liefst

gezag

van der

Vandaar

niet

een classicaal

en synode, wereld-synode uit te breiden. Dit classis en synode mag intusschen kerk als een kerk der geloovigen inrichting

heerlijke

karakter

confoederatieve

nimmer

de

der

classis

de uitverkiezing vernietigen. Vandaar als derde kenoptreden van de presbyters of ouderlingen en van de het merk diakenen als vertegenwoordigers van de geloovigen, en alle suprematie van het clericalisme afsnijdend. Terwijl e n d e 1 ij k in zake

krachtens

i

de Overheid onze gereformeerde kerken steeds met alle beslistheid de scheiding van wereldlijk en kerkelijk gezag in eere hielden. Dit kwam in volstrekten zin uit in landen, waar de personen van den

Roomsch waren

magistraat

gebleven, gelijk in Frankrijk en Polen.

de gereformeerde kerk zich, op Calvijns advies, volkomen zelfstandig ontwikkeld, georganiseerd en geinstitueerd. En dit wel zóó beslist en streng, dat een iegelijk die in onze dagen, In

die

landen

nu

we

thans

overheid

toch

ook

verkeeren, als

afslaat,

heeft

in

niet- gereformeerde de scheiding van kerk en staat de gereformeerde beginselen positie

deze landen onder een

desniettemin

wederpartijder

van

Calvijn en zijn volgelingen ook hier te met gereformeerde overheid, wel terdege inmenging toelieten, doet aan den gestrengen eisch en de juiste strekking van het beginsel niet toe noch af. Slechts onderscheide men hierbij wel. In de eerste plaats toch zijn b. v. te Genève de vertegenwoordigers der collegiën van de burgerij niet als een overheid, gezag hebbende

neemt.

Het

lande, in

in

de

feit

toch,

dat

staten

kerk, opgetreden,

maar

als

representanten van het leekenele-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 62

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's