Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 72

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 72

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

KERK EN OVERHEID.

58

Koning Jezus toekomt,

van

schiet in plichtsbetrachting te kort en

begaat zonde.

Onderscheiden hiervan moet intusschen de invloed van vertegenwoordigende lichamen worden beschouwd, die geen overheid zijn. In Genève en elders b.v. waren de burgers vertegenwoordigd in burgerlijke raden, en overmits nu dezelfde burgers ook kerkleden waren, liet men eenvoudigheidshalve deze burgerlijke raden dubbelen dienst doen, eenerzijds om de burgerlijke belangen te behartigen op politiek, €n anderzijds om de geestelijke belangen te behartigen op kerkelijk terrein een ineenvloeiing als men wil van kiescollegie en gemeenteraad, gelijk nu nog op dorpen denkbaar zou zijn, waar schier alle ;

inwoners eenzelfde belijdenis der waarheid toegedaan, niet zelden geheel hetzelfde stel personen kiezen, eerst onder den naam van gemach-

tigden om

de

raadsleden om

kerk, en daarna als

de burgerij

vertegenwoordigen.

te

Met

Gods te onderweg der overheidspersonen, indien dit

geldelijke middelen, als voedsterheeren, de kerke

steunen, ligt zeer zeker op den

geschieden kan zonder de conscientiën te krenken en indien het werkelijk den welstand der kerk bevordert. Blijkt daarentegen op de proef, dat de overheid door dien geldelijken steun veeleer de valsche

elementen

in

de kerke Gods staande houdt en stevigt, en voorts de

conscientiën der burgers te na komt, dan laat ze beter ook deze geldelijke

ondersteuning varen

;

altoos onder kwijting door kapitaalvorming

van wat ze rechtens onder wat Zitting

in

de overheid,

titel

ook verschuldigd

is.

synodale, classicale of presbyteriale vergaderingen kan als kerkelijke

macht, nooit hebben.

Waar de

overheid

in

kerkelijke vergaderingen verschijnt, behoort ze nooit tot het lichaam

der

vergadering, maar staat er buiten, en

verder

uitstrekken, dan

om

mag

hare bemoeiing niet

toe te zien, dat geen politieke quaestiën

behandeld of iemands rechten verkort worden

;

en voorts

om

het pu-

bliekrechtelijke karakter der kerk door haar verschijning te eeren.

En wat betreft,

ming

ten leste de

approbatie

zoo kan deze nooit bestaan

in

van kerkelijke benoemingen een deelhebben aan de benoe-

of in het verleenen van zekere investituur.

De benoeming

toch

van een kerkelijk persoon is geheel kerkelijk van aard en geen milligram kerkelijk gezag kan ooit door de overheid aan een kerkelijk ambtsdrager geschonken worden. Maar wel kan die approbatie strekken, bij tractementsbctaling van overheidswege om op die betaling orde te stellen en voorts om bij vreemdelingen door de landsoverheid, en over personen die van buiten stad of dorp naar die stad of dat dorp geroepen worden, door de stedelijke overheid te doen be;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 72

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's