Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 167

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 167

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND. des

Woords

levenspositie, zijn

toch

levensbestaan,

loos

zwijgen,

te

afzetting

is

wegneming van

niet zijn

minder dan afsnijding van zijn ontneming van heel

werkkring,

en dat met den prikkel er achter, óf leerende

een nieuwen lijdensweg voort

op

I53

te treden,

te zetten.

hem die weg des lijdens heeft gekost Op dien grond nu zeggen we, dat er een veel hoogere genade wordt gecischt,

om

óf trouwe-

en alzoo het conflict op

Denk aan Kohlbrugge, wat in

den bedienaar des Woords

om

in

zulk een conflict ge-

gewoon lid of ouderling. De zedelijke triomf over vleesch en zonde moet in den leeraar zooveel machtiger, zijn bereidheid om zijn Heer te dienen zooveel onverwinlijker, zijn trouw

lust

te blijven,

dan

in

een

aan gehoorzaamheid zooveel sterker,

zijn

offervaardigheid zooveel

schitterender uitblinken.

leden en ook ouderlingen, die zoo gereed zijn om over ontrouw onzer leeraars te klagen, mochten zich dan ook wel eens afvragen of zij even getrouw zouden bevonden worden, als er ook hun geheele levenspositie, ja het brood van vrouw en kinderen meè op het spel stond. Maar aan den anderen kant moet dan ook geijverd in gebeden, of het God believen mocht, in het hart vau recht vele Bedienaren des Woords deze overvloedige genade uit te storten de verleiding in hen te breken van veel valsche redeneering waarmee zij hunne zielen ophouden en alzoo aan de kerken Christi die natuurlijke leiders voor heur reformatie te schenken, zonder wier voorgang en medewerking de reformeering eener kerk zoo zelden is gelukt. En wierd die bede verhoord, dan zou ook de buitengewone mate van zedelijken moed en geloofskracht, die in de Bedienaren zich ontwikkelde, aan hun woord zulk een gloed en aan hun optreden zulk een kracht leenen, dat de tegenstand in het kerkverband vanzelf bezweek. Alleen door de geestelijke verwakkering der Bedienaren des Woords kan een kerk gered worden, maar ook alleen door de lijdelijkheid

Gewone

de

;

;

blijft een vijandig kerlcverband krachtig. gevolgen van een conflict tusschen leeraars en het kerkverband dan ook altoos ernstig.

der leeraren

De zijn

Hetzij ernstig in droeven zin, doordien de Bedienaar des Woords na een oogenblik van ijver, het hoofd weer in den schoot legt, en dus de zake Gods, die hij zich onderwond op te nemen, weer prijs geeft.

Hetzij

geschorst kerk,

ernstig

in

rechtstreeksche gevolgen.

wordt, moet

of kan

dit niet,

in

Want

een leeraar die

zulk een geval blijven doorpreeken in de

dan buiten de kerk

;

en zet

men hem

af,

dan

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 167

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's