Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 63

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 63

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEERING.

49

ongeveer als thans de gemachtigden. In de tweede plaats aan de overheid zeker u s in s a c r a toegekend, krachtens haar souverein recht, maar heeft men aan de overheidspersonen, als uitnemende kerkleden, een gezag van kerkdijken oorsprong ingewilligd. In de derde plaats heeft men, gelijk nog behoort, aan de overheid de regeling overgelaten van de wijze waarop de kerk staatsrechtelijk en burgerrechtelijk positie zou nemen. En in de vierde plaats eindelijk heeft men aan de overheid, en zeer terecht, de verplichting voorgehouden, om krachtens haar roeping als souverein de gratie Gods, de eere Gods en Gods gerechtigheden in den bij lande naar den dienst van de beide tafelen der wet te bevorderen. Denkbeelden, waarin naar onze innige overtuiging nu nog de juiste lijnen zijn aangegeven, waarlangs we ook nu ons slechts te bewegen hebben, om tot een zuivere en gerechtige scheiding van kerk en staat te geraken. Mits men, en dat worde nooit uit het oog verloren, ment, is

niet

bij

ontstentenis, gelijk thans ten onzent,

i

heid niet

dit laatste,

maar het door

van een gereformeerde over-

Calvijn voor Frankrijk en Polen

van absolute scheiding volge. na de totale mislukking van het Roomsche stelsel, en de wreede teleurstelling waarop het Luthersche stelsel uitliep, ten slotte door Calvijn het zuivere en beste en door Gods Woord gewilde stelsel van kerkregeering dan toch ten slotte gevonden, en met name door onze vaderen met kloeken moede en treflijken uitslag tegen de velleïteiten van onze Erastiaansche Remonstranten verdedigd, zoo laat zich reeds hieruit vermoeden, dat de beide stelsels die thans nog ter bespreking overblijven, t. w. het Independente en Collegiale stelsel ons wel verre van zuiverder systemata, veeleer slechts verbasterin gen van het eenig goede stelsel brengen. aangeprezen

En was

stelsel

alzoo,

De IndependentenofCongregationalisten namelijk, oorspronkelijk Brow nisten geheeten, bewegen zich

hier te lande

algemeen genomen, niet op de Roomsche, ook niet op de Lumaar zeer beslist op de gereformeerde lijn. In de meeste stukken leer staan ze dan ook zuiver. Cor ecclesiae is ook hun

in het

thersche,

der

de uitverkiezing,

norma ecclesiae

bijna in gelijken zin als ons.

wijken

tegen

punten.

van

ze

Ten eerste k

de ligt

alleen het

Woord van God,

In het stuk der kerkregeering daaren-

gereformeerde

lijn

af in deze navolgende

het uitgangspunt voor

kerk, maar

hun

stelsel niet in

groep van geloovigen, die Zulk een groep heet congregatie. zich kerkelijk organiseert. Vandaar de naam van Congregationalisme. In Londen b. v. bestaan op dit oogenblik honderden congregatie n, en deze beweren nu de p

1

a a

t

s

e

1

ij

e

in elke

4

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 63

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's