Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 187

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 187

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONDERSCHEIDING TUSSCHEN DE WAKE EN VALSCHE KERK. eerst te loor, als de verkondiging

van het

Woord

1/3

haar ophoudt,

in

of ook de Sacramentsbediening wegvalt.

onze

In kerk,

heid

Confessie

daarmee maar slechts

miste,

slagen

;

dan ook volstrekt niet bedoeld, dat elke genoemde kenteekenen in haar volle zuiveraanstonds in de valschr kerk zou zijn omge-

is

die één der drie

dit

:

dat een kerk, waarin de drie kenteekenen

uitblonken, zeer stellig voor de ware kerk moest erkend. stelling

dagen.

die

in

Eenerzijds

Er was tegen-

Roomsche kerk

stond de

;

naast

haar woelde de Anabaptistische secte en tegenover die beiden hadden zich de kerken der Hervorming geplaatst. Deze laatste kerken nu ;

vertoonden destijds de drie genoemde kenteekenen ten volle, en het was op dien grond dat onze kerken in hun belijdenis beweerden zelven zeer stellig en ongetwijfeld de ware kerke Christi te

Dat

de

dit

bedoeling van

zou men verklaard mist.

ter :

is,

zijn.

overtuigend

blijkt

Immers, indien men bedoeld had, dat elke waarin van deze drie kenmerken één ontbrak, kenschetsing van de valsche kerk eenvoudig hebben

van kerk valsch zou uit het slot

onze Confessie

29.

art.

zijn,

valsch

is

elke kerk, die één van deze drie kenteekenen

Maar wel verre van zoo oppervlakkig over de zaak heen

achtten onze vaderen zich veeleer verplicht het wezen der

maar

positieven

kerk

niet in negatieven,

zulk

eene die .... eigen ordonnantiën boven Gods

Sacramenten vervalscht,

in

en ...

.

de

tucht

omschrijven, als

zin te

nalaat

te glijden,

valsche

Woord ?

.

.

.

.

stelt,

neen,

de dat

niet, .... maar „die zich meer op menschen dan op Christus grondt, en vervolgt die heiliglijk willen leven." Let men dus niet op het w e 1 w e z e n, maar op het w e z c n der kerk, zoo mag de kerk dan eerst voor valsche kerk worden uitge-

kreten,

als

ze

het

Woord

terzij

zet,

de Sacramenten vervalscht en

Gods heiligen vervolgt. Evenwel ook dit mag, naar den Schrift, gelijk

de

geest en de bedoeling der heilige onze vaderen die verstonden, nooit zóó opgevat, alsof

des Woords volkomen zuiver en de bediening der volkomen ongerept moet zijn, op straffe van bij gemis volkomen uitgewerkte hoedanigheden het karakter der kerke

prediking

Sacramenten dier

Christi te verliezen.

Het duidelijkst geeft Turretin te dien opzichte het gevoelen onzer kerk terug als hij zegt „Voorts verlieze men niet uit het oog, dat deze kenteekenen onderscheidene graden van noodwendigheid toelaten. In eersten rang staat de zuivere prediking en belijdenis van het Woord, waarzonder geen kerk denkbaar is. Maar reeds de bediening van het Sacrament staat hiermee niet op ééne lijn, zoo zelfs dat ze :

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 187

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's