Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 212

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 212

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN DE NU TE ONDERNEMEN REFORMATIE.

198

de goede bediening van de genademiddelen ontbreekt, waar nog bidders zijn en nog hope wordt gekoesterd, dat op 's Heeren tijd de Baalsdienst voor den dienst des Heeren zal wijken. De voorbeelden zijn met name noembaar van tal v^an kerken waar twintig, dertig jaren lang nooit anders dan leugenleeraars dienden, en die op het gebed der geloovigen desniettemin thans weer met goede bediening der genademiddelen v^erwaardigd en begenadigd zijn. Och, of ze er Gode dank voor mochten brengen De toestand van deze kerken nu beschouwen we als uiterst gevaarlijk, en geven zelfs toe, dat ze den naam van kerk of althans oogenblik

doch

!

„den wettigen vorm" Maar

er van, gelijk Calvijn zegt, bijna ver-

we nochtans

letten op hetgeen in Israël geop de behoudenisse der kerken onder de Roomsche hiërarchie, en zien ook op de teekenen die onze eigene oogen in kerken aanschouwd hebben, durven we het voor tal van andere God den Heere nog niet aan, om deze kerken reeds nu voor dood te verklaren, noch om hun kerkeraad gelijk te stellen met een S}-nagoge des Satans.

loren hebben.

schied

Wel

is,

als

letten

helaas,

meenen we dat

te

mogen doen

bij

de

derde

cate-

gorie van kerken, gelijk er niet weinigen in onze provinciën gevon-

den worden, en waarvan gezegd dient: i". dat de bediening der genademiddelen er niet slechts week, maar zonder dat eenig uitzicht op terugkeer gekend of hope op terugkeer gekoesterd wordt 2. dat de bediening van ongeloof en afgoderij er openlijk de heilige plaats heeft ingenomen zonder de conscientie meer aanstoot te geven en 3**. dat de vijandschap tegen de waarheid en de ontstentenisse van ;

;

zóóver voortschreed, dat een zedelijke ontbinding in verhoudingen der maatschappij valt waar te nemen. Van zulke kerken meenen we dat gezegd moet Ze zijn gestor\en. De kandelaar is van haar plaatse genomen. En wel kan God de Heere te dier plaatse een nieuwe kerk doen opbouwen, maar uit dien ouden, verdorden stam wordt niets meer. Want wel achten we het niet ondenkbaar, dat bijv. door ringprediking tijdens vacature de genade Gods er weer gepredikt, door die prediking eenige zielen getroffen, en uit dien kring van getroffenen een nieuw leven voor de kerk voortkwame, maar betwijfelen zeer of men dit een nieuw opleven van de oude kerk zou kunnen noemen. Op geheel gelijke wijze toch kan ook in een valsche kerk door toevallige omstandigheden het Woord komen, zonder dat iemand daarom die

godzaligheid alle

:

valsche

kerk

ter

oorzake van

Misschien vraagt men, waarom

dit

bijkomstige rehabiliteeren

we aan

deze drie

zal.

categorieën van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 212

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's