Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 172

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 172

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAX REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND.

158

den grondslag voor den nieuwen gevel juist legge, door niet historie te breken, maar de historische belijdenis der kerk als basis te behouden en tevens de nieuw in te voeren kerkorde zoo te beschrijven, dat er aan de beginselen van Gods Woord recht geschiede^ geen nieuwe tirannie worde ingevoerd, en de weg tot een nieuw kerkverband niet slechts worde opengelaten, maar zelfs in het kader worde dat

hij

met de

opgenomen.

Ten 30. ga zulk een kerkeraad met omzichtigheid te werk. Oprecht als de duiven, maar ook voorzichtig als de slangen, gelijk Jezus ons geboden heeft. En waar alzoo drie, vierderlei wijzen van aanvatten der zaak mogelijk zijn, spare hij zich het verwijt, dat hij door ondoordacht en min wijs aanleggen der zaak, de aangelegenheden der kerk j"a haar voortbestaan voor de toekomst, onvoorzichtiglijk zou hebben gewaagd. Kan men om een voorbeeld te noemen, de verhouding tot de kerkvoogdij, stel die

ware min goed, vooraf beter maken, dan ware het

roekeloos dit te verzuimen.

Allerminst voor zoo gewichtig werk

mag

goede, doeltreffende voor-

bereiding worden uitgesloten.

Ontstaat een conflict, naar aanleiding van een voorgekomen zaak^ dan heeft men niet te kiezen, maar wierd de tijd voor ons gekozen door Hem, die ons voor de aanleiding plaatste.

Heeft orde

men

daarentegen, gelijk

het geval

bij

het invoeren van een nieuwe kerk-

de keuze van den

tijd aan zich, dan behoort die overwogen te worden. Een kerkeraad, die zich tot zoo heilig werk onderwindt, mag niet in overhaasting handelen, noch buiten heldere bewustheid van wat hij doet. En ten 40. betoone de kerkeraad dien zedelijken ernst ook daarin dat hij de gemeente zelve gevoelen doe, dat een Heilig werk voor haar eigen behoudenis ondernomen wordt. Dit zal de kerkeraad daardoor toonen, dat hij zulke besluiten niet neemt met een nauw noemenswaarde meerderheid, alzoo gevaar loopende, dat het besluit, eer het aan de uitvoering toekomt, weer in is,

keuze van den goeden

zijn

tijd

met

ernst

tegendeel omsla.

Daardoor ook dat hij niet slechts tegen het valsche en bedorven kerkverband reageere, maar gelijktijdig de censuur in de gemeente late doorwerken, en de kracht der reddende, ook der straffende liefde, niet enkel over leervervalsching, maar evenzeer over ontheiliging door slordigen levenswandel doe uitgaan. Daardoor niet minder, dat de predikatiën der leeraren rusteloos daartoe strekken om de gemeente op dit punt voor te lichten, en de reformatie van hart en huis op de zielen te binden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 172

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's