Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 84

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 84

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOE HET STAAT MET DER KERKEN GOEDEREN.

yO

deze vaste bezittingen niet voldoende,

uit

om

te

zorgen voor

localiteit

en

dienstpersoneel, den eeredienst in stand te

houden en de ambtsdragers behoorlijk te bezoldigen, dan behoort de kerk bovendien nog door inzameling van vrije giften of door hoofdelijken omsla g dit tekort aan te vuïlen. Het beheer over deze goederen en inkomsten staat aan de kerk zelve. Het is haar goed, het zijn haar gelden, die ten haren bate besteed moeten worden en waarvoor z verantwoordelijk is. De wijze waarop zij dit beheer voeren kan, is velerlei. ij

Oudtijds

Nu

liet

zij

dit

die wegviel stelde

veelszins over aan de gereformeerde overheid. zij

eigen voogden en beheerders aan, en deed

den kerkeraad. Naar beginsel navolgende regelen hierbij als leiddraad te strekken, i", In zeer kleine kerken kan dit beheer overgegeven worden aan de Diakenen, als belast met den algemeenen dienst der tafelen, d. i. van alle geld, en niet alleen van het geld der armen. 2^. In gewone en grootere gemeenten is dit noch doenlijk noch raadzaam. Niet doenlijk, daar de diakenen, bij hun gebrekkige organisatie, reeds hun eigen taak voor twee derden onafgedaan moeten laten. En evenmin raadzaam, omdat het geestelijk karakter van het Diaconaat er schade bij ze

dienen

lijdt.

te

rechtstreeks, deels door

dit deels

3*^.

de

Men

doet beter met in het beheer niet door den kerkeraad

laten voorzien, daar deze als ambtelijk collegie een eigen roeping

heeft en de kerkvoogdij niet ambtelijk, slechts zaak

En

4^.

Het

veiligst gaat

men

derhalve, indien

is

van commissie.

men door alle

leden der

kerk, onder de leiding van den kerkeraad, een afzonderlijk collegie van

kerkvoogde n benoemt, en voorts, eenige kerkleden naast hen committeert, om de rekening en verantwoording van kerkvoogden op te nemen. Hoofdelijke omslag steunt niet op het beginsel der liefde, maar op verplichting naar rechten. Zulk een aanslag mag dientengevolge nooit gebezigd, om aalmoezen te vervangen en in den nood der armen te voorzien maar mag zeer wel aangewend, om saam de kosten te vergoeden, die men saam als kerk maakt. Een kerk die ;

een gebouw gebruikt, dienstpersoneel houdt, een orgel laat bespelen en zich verbindt een predikant te bezoldigen, doet telken jare gezamenlijke

uitgaven,

maakt

gezamenlijke

kosten, en gaat alzoo een wat uitgave voor eigen gebruik, kosten voor eigen genieting en schuld voor eigen uitgave is, valt nooit onder de rubriek van aalmoes, maar is en blijft t r b u t u m, d. i. wat men in rechten verschuldigd is. Dit nu kan men of vrijwillig bijeenbrengen, of gaat dat niet, dan moet men de kosten onder elkaar verrekenen en verdeelen. Maar ook al brengt men deze gelden vrijwillig bijeen, dan zijn het nog nooit aalmoezen, maar

jaarlijksche

schuld

aan.

Al

nu

i

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's