Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 189

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 189

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONDERSCHEIDING TUSSCHEN DE WARE EN VALSCHE KERK. bestaan

i).

Zelfs

gaat

Calvijn

om

zoover

ten opzichte der

I75

Room-

„Al betwisten we dat Rome's kerkverband zonnaam van kerk aanspraak mag maken, daarom nader beding op den der geenszins, dat er nog kerken onder haar gebied ontkennen we nog houdt hij vol, dat, let men op de kenteegevonden worden." Slechts parochiën en heel het lichaam der denen, elk dezer roomsche Roomsche kerk, den wettigen kerkelijken vorm mist 2). Voeg hier uit de practijk nog dit bewijs bij. De Luthersche kerk heeft geen oefening der tucht in den zin van onze Confessie gehad; toch is er nooit twijfel geweest, of de kerk der Lutherschen was wel waarlijk een ware kerk van Christus. Men mag dus de bijvoeging van „reine" prediking en reine" bediening der Sacramenten nooit zoover trekken, dat de kenteekenen zouden moeten geacht worden te ontbreken, waar predikatie of Sacramentsbediening te wenschen overlaat; of ook de tucht ontbreekt. Ook hier weer geldt de onderscheiding tusschen wezen en welwezen. Er zijn bestanddeelen der prediking die haar sieren, zonder dat men nog zeggen kan, dat haar gemis de prediking doet ophouden prediking te zijn. En ook er zijn bestanddeelen in de Sacramenten, die hun glorie verhoogen, zonder dat hun ontstentenis het sacrament nog vernietigt. „Wat we Doch, laat ook hier Calvijn ons weer voorlichten gezegd hebben, dat de zuivere prediking van het Woord en de zuivere bediening der Sacramenten een geschikten waarborg oplevert, om de echtheid eener kerk toe te geven, dit worde zóó verstaan, dat een kerk nooit mag verworpen worden, waar deze twee nog Maar er moet meer zijn, al ergert ze ook door allerlei ergernissen. gezegd. Want stel, er ware ook in die prediking of in die sacramentsbediening iets verkeerds ingeslopen, dan mag daarom die kerk nog niet aanstonds verlaten. Immers zelfs alle stukken der leer zijn niet van gelijk gewicht." 3) Onze slotsom is derhalve, dat voor goeden kerkstaat en het welwezen der kerke Gods, d. i. voor de kerken in gezonden, normalen toestand én de zuivere prediking des Woords, én de reine bediening sche kerk

te

verklaren

:

,,

:

der

Sacramenten,

en onmisbaar

Maar ook, verliezen, 1)

3)

§

gestrenge oefening der tucht noodzakelijk

is.

dat de kerken Christi, zonder haar wezen als kerk te

óf verminkt,

Calvin. L. IV.

2) Ib.

de

én

C. 2,

j

óf onzuiver kunnen 10.

12.

Calvijn, (Inst.

rel.) Christ. L. IV. C.

i,

$

12.

zijn,

èn ten deele

zelfs,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 189

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's