Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 147

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 147

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

VAN REFORMATIE DOOR GELEIDELIJK KEKKHERSÏEL. boosheid

Er zou

dwalen.

en

tegenstaan

onuitputtehjk

degenen

geduld,

die uit

zou veel

er

der overreding, er zou veel gave der wijsheid noodig zijn, winnen, wie nog kon gewonnen, eer men den draad doorsneed.

kracht

om

waarheid

de

harten

des

onwetendheid

I33

te

ten

Natuurlijk,

komen, dat dit

die bij

zou

slotte

hun

in

opzet

het

zeer velen anders zou

kan men

tot

uiterste

dit

bij

moeten

allen

volhardden; maar wie durft niet hopen, zijn.

nog verder gaan, en ter eerste instantie Voor leden aangrijpen, die door woord of geschrifte slechts diegenen met tucht openlijk

de

leer

wijzing

voor

te

der

kerk

ziele

die

nog

om

bestreden,

en langs dien

Hchten,

komen tusschen hen en hen, wier

zelfs

met opgezetten

in

voorts eerst door onder-

weg

allengs tot schifting te

wille de

waarheid verwerpen,

de bedding der waarheid meèdrijft.

3*^. bij het beteren der kerkorde worde niet het glad schuiven van een kunstig mechanisme, maar de gezonde bloei van het organisme der kerk in

het oog gevat.

beginselen van

Niet op maatregelen van orde, maar op geering

komt

het

aan.

Doel

moet

zijn

om

kerkre-

de souvereine genade

Gods

in zijn kerk te laten heerschen. Daartoe moet verwijderd wat aan die betwiste souvereiniteit in den weg staat of haar volle doorwerking belemmert. Al het overige is bijzaak en des noods onverschillig. Maar wat met onverbiddelijke gestrengheid moet doorgezet, is het zwichten van alle menschenwoord voor het Woord van God en het rechtstreeks afvloeien van alle menschelijk gezag uit Koning Jezus. al

4<'.

s

Om

dit doel te

bereiken, moet

o p d e

s

a

m e n-

telling der reform ecrende vergaderingen nau

\\--

k e urig toe gezien. De meerderheid moet eigenlijk niet beslissen. Veel beter is het zoolang in den geest der gebeden elkander te overtuigen, tot er eenheid van inzicht geboren worde. Maar, overmits ten slotte toch beslissing met meerderheid tegen ons zou kunnen genomen worden, mag de samenstelling van deze collegicn ons niet onverschillig zijn.

En 50. In deze vergadering het beginsel niet waarvoor

v e

r

1

men

o o c h e n e

men

zelf

strijdt.

Dit kan op velerlei manier gebeuren, en daartegen dient gewaakt. zie men wel toe, dat geen besluit van zulk een

Vooreerst

vergadering uitga, of de wil moet ook achter het besluit

zitten,

om voor

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 147

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's