Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 34

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET AMBT ONDER HET NIEUW VERBOND.

20

minder belangrijk, omdat deze loswikkeling van het diaconaat uit het apostolaat ons ongezocht den sleutel in de hand legt, om den aiouden strijd over den voorrang van het leerambt over het ambt der ouderlingen gereedelijk op te lossen. Dit geschil toch liep en loopt nog, gelijk men weet, over de vraag of de Iceraar de eigenlijke ambtsdrager en de ouderling slechts zijn helpend instrument is, dan wel of beiden, leer- en regeerouderlingen, op voet van niet

gelijkheid staande instrumenten van

volkomen

Koning Jezus

zijn.

Gelijk

namelijk eerst het diaconaat zich uit het apostolaat loswikkelde, zoo splitste zich, om gelijke oorzaak, van lieverlee ook het leer- en regeer; ouderlingschap.

De Jeruzalcmsche kerk had oorspronkelijk een schitteren-

den kerkeraad, bestaande uit twaalf apostelen, die tegelijk leerende, regeerende en bedienende instrumenten van Koning Jezus waren. Tengevolge van de uitbreiding der kerk kwamen daar straks zeven diakenen bij. Kn deze negentien personen zouden ongetwijfeld volkomen in staat zijn gebleken, om het koninklijk gezag van Jezus in zijn kerk uit te oefenen, indien er alleen te Jeruzalem een gemeente ware ontstaan en de roeping van het apostolaat zich tot Jeruzalem had

Maar het

dit

nu

bezitten,

lijke

mogen beperken.

Allerwege moesten kerken gesticht, en daar onmogelijk was, dat elk dezer kerken twaalf apostelen zou scheidde zich vanzelf uit het wereldapostolaat de a m b t e -

was

niet alzoo.

dienst der plaatselijke leeraars

af;

en overmits het

de meeste kerken zeer gering bleef, moest aantal dezer weer op geheel natuurlijke wijze leeraarsambt plaatselijke zich van dit als een plaatselijke ambafscheiden, eerambt het }) laats el ijk reg leeraars

in

geheel in gelijkheid van rang bestaande naast het leeraarsambt en het diaconaat. Het doctorenambt bleef, ook na die drieledige ontwikkeling van het ambt, nog een tijdlang verscholen in het leeraarsambt. Dit lag in den aard der zaak. Zoolang toch de bestrij-

telijke dienst,

en de verdediging der waarheid nog uitsluitend op practisch-kerkelijk terrein stand hield, bleef deze gewichtige taak nog geheel voor rekening van den leeraar komen in zijn gewone prediking ding der

ketterij

Maar toen later de strijd met de ketterij ook op wetenschappelijk gebied werd overgebracht, zou de herder of leeraar den of zendbrieven dienst des

Woords hebben moeten

nalaten,

om

met goed gevolg op

het erf der wetenschappen zijne kerk te dienen. Weshalve, daar dit niet mocht noch kon, het doctoraat nu geleidelijk en als vanzelf als

nieuwe loot aan den ambtelijken stam uitschoot en de leeraar der kerk voortaan enkel herder wierd. Herder altoos wel te verstaan. niet in den nu gangbaren zin, alsof de predikant op d«n predikstoel Ie er aar en alleen bij het huisbezoek herder ware; maar herder met

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's