Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 33

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 33

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET AMBT ONDER HET NIEUW VERBOND. bedienen dus aanvankelijk het dat de drie of vier

ambten

Woord

IQ

én de tafelen tegelijk. Dit toont

de kerk tot afzonderlijke ontambten, naast elkander staan, jnaar in den grond der zaak saam één enkel ambt vormen, dat in zijn e enheid d ient doorzien en begrepen. Deze eenheid nu ligt in de eenheid van 's Konings majesteit. Gelijk tijdens 's Heercn omwandeling op aarde de prediking van het evangelie niet naast de genezing der kranken noch het bestuur zijner jongeren naast de spijziging der hongerigen stond, maar èn deze prediking èn dit regeeren der jongeren èn dit wondere betoon van liefde, alle drie sl echts uitingen van éénzelfde z a lving wa ren, zoo ook is het in het wezen der zaak slechts één enkelvoudige werking die door de instrumenteele bediening van één ambt, zij het ook gesplitst in meerdere vertakkingen, thans nog van den Koning naar zijn kerk uitgaat. Waar te midden der heidenwereld nieuwe kerken aan het opkomen zijn, vertoont de zendeling nu nog die eenheid van het ambt in zijn persoon, doordien hij prediker, bewikkeling kwamen, niet

die later in

als zelfstandige

arm verzorg'^ r tegelijk is. ambt ontstaat eerst door de uitbreiding der kerk, in verband met de beperktheid van kracht in hen die met het ambt bek leed zijn. Zoo zien we dan ook in Hand. VII uit deze en geen an-

stuurder en Splitsing

in dit

dere oorzaak Jiet afzonderlijk diaconaat zich afscheiden van het apostolaat.

Het was, gelijk er staat, omdat „de discipelen vermenigvuldigden" (vs. i); en overmits nu deze uitbreiding der kerk de apostelen met de vereischte nauwkeurigheid te behandelen, en deze murmureering bewoog de apostelen tot de erkentenis, niet: „Het hoort niet alzoo dat wij als apostelen ons ook met het stoffelijke bezighouden;" maar wel: „Het is niet behoorlijk dat wij het Woord Gods nalaten, om de tafelen te bedienen." Zoolang dus de dienst der tafelen nog van zoo kleinen belette elks belang

ontstond er murmureering

omvang

was,

dat

de

;

dienst des

Woords

geen

schade leed, ging

maar ook, zoodra de uitbreiding der kerk den dienst der tafelen derwijs uitbreidde, dat het Woord schade m oc st lijden, schiepen de apostelen voor den dienst der tafelen ccn afzonderlijk ambt, of liever nog, deden ze uit den stam van hun oorspronkelijk ambt een afzonderlijke loot in het diacodiaconaat

en

prediking

in

het ééne

ambt saam

;

Een omstandigheid daarom van gewicht, omdat er hoe volkomen naar Gods woord onze Kerkorde in art. 25, en evenzoo ons liturgisch formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen ook het diaconaat wel terdege als ambt erkent, naat

uitschieten.

uit blijkt,

en in onze Belijdenis beleden wordt, dat diakenen „met de herders en opzienders" der gemeente „als een raad der kerke vormen." En

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's