Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 17

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BRON VOOR DE KENNIS VAN HET KEKKRECIIT. Eerst schept en vormt

God

een kind in den schoot zijner moeder, voortaan, eerst door zijn moeder en

om nu

en dan wordt het geboren,

dan door zijn eigen hand, gevoed te worden. Het inpersen in de vrucht van het moederbloed vóór de geboorte is geen voeding, maar vorming, in aard en werking volstrekt van alle latere, eigenlijke voeding onderscheiden. Het is dezelfde tegenstelling die zoo sterk spreekt in de twee sacramenten: den H. Doop als het sacrament voor het ontstaande leven, en daarom slechts voor eens, en het H. Avondmaal als sacrament van het te voeden leven, en daarom voortdurend herhaald. En zoo nu ook gaat er van God voor en naar zijn kerk tweeërlei werking uit: vooreerst zulk een werking, waardoor Hij zijn kerk teelt, draagt in het verborgene, en tot haar ware gestalte uitbrengt; en daarna ten tweede een geheel verschillende werking, waardoor Hij de alzoo geborene kerk eerst met melk en daarna met vaste spijze voedt.

En hiermee tweede, waarop

vloeit

deze eerste onderscheiding vanzelf over

we boven

in

de

doelden.

De kerk is namelijk niet de geheele wereld. Niet één

een volk, maar van de God

kerk van

volk maar de menschheid heeft

gehoond. Niet over één volk, maar over de menschheid moet dus de triumf des Heeren gezien worden. En dan eerst zal de raad des Heeren Heeren krachtig zijn gebleken, niet als zekere kring van vromen in den boezem van een enkel volk Hem aanroept, maar eerst dan als

Hij

de

zoodat

uit

gansche wereld

Hallelujah opgaat

het

kerk bijeenvergaderd heeft,

zijn

uit alle natiën

en

in alle

Dit

tongen.

noemt de heilige Apostel telkens en met nadruk het groote mysterie, de groote verborgenheid, „die alle eeuwen is verborgen geweest, maar nu geopenbaard." i) Alhoewel de Heere dus zijn ware, wezenlijke kerk op aarde altoos gehad

heeft,

van den aanbeginne der wereld

tot

nu

toe,

zoo bestaat

dien hoofde nochtans een merkbaar onderscheid tusschen de

uit

er

kerk gedurende en na afloop der bijzondere openbaring. Zoolang namelijk die bijzondere openbaring voortduurt, wordt de kerk nog pas geteeld, gedragen in het verborgene, en blijft ze ingeweven in de windselen van Israëls volksbestaan, en eerst met het Apostolaat, of juister nog, als het apostolaat wegsterft, slaat de ure I)

Rom.

i6

:

25; Ef. 3

:

9; Col.

i

:

26; 2 Tim.

i

:

19;

Ef.

i

:

9; Tit.

I

:

2;

i

Petr.

Het strijdt dus volstrekt niet, wanneer onze Catechismus belijdt dat God zijn kerk vergaderd heeft van den aanbeginne der wereld tot nu toe, en als Jezus in Matth. 16: 18 verklaart dat hij nu pas op dezen petra zijn kerk bouwen zal. Slecht? worde ontvangenis I

:

20.

en geboorte ook hierbij onderscheiden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's