Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 168

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 168

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND.

154

verzamelt

Woord

hij

aanstonds de getrouwen weer

om

zich en predikt het

des noods in stal of schuur, van een scheepsdek of op den

open akker. Daaraan toegekomen kan aldus ook dit conflict zeer licht tot breuke met de kerk zelve leiden, en dient dus, even als de uitgang van het conflict tusschen gewone leden en het kerkverband, besproken in de volgende paragraaf.

Zoo komen we nu dan tot de tweede categorie, die we afteekenden onder conflicten met het kerkverband, t. w. dezulken, die niet door enkele personen, ('tzij dan gewone leden of ambtsdragers) maar door de houding van den kerkeraad zelven in het leven worden geroepen. de

Deze

uitteraard een geheel ander karakter, in gaande maken niet tusschen enkele personen het kerkverband, maar tusschen dit en een geheele kerk als ge-

en

dragen

conflicten

zooverre

ze

den

strijd

organiseerd lichaam.

Langs drieërlei weg kan zulk een conflict ontstaan. Vooreerst toch kan het zijn, dat een persoon ('tzij gewoon lid, 'tzij ambtsdrager) door het kerkverband wordt gevonnisd, zonder dat de kerkeraad vrijheid voor

God

vindt

om

dit

vonnis te helpen uitvoeren. In zulk een geval

neemt de kerkeraad het dan voor den veroordeelde op en wordt, houdt het kerkverband zijn opzet vol, met den veroordeelde lotgemeen. Ten tweede kan het gebeuren dat de kerkeraad zich bezwaard gevoelt, om een reglement of wijziging der kerkorde, die door het kerkverband tot wet is verheven, uit te voeren. En ten derde, is het denkbaar, dat de kerkeraad in verdere aanhouding van het kerkverband geen heil, maar wel geestelijke schade vbor zijn kerk ziende, dat kerkverband verbreekt en een nieuwe kerkorde invoerend, op het vormen van een nieuw kerkverband bedacht is. Deze drie wegen loopen echter even na het uitgangspunt in twee wegen saam. Of namelijk de kerkeraad bij behoud der kerkorde en nog staande in het kerkverband, in conflict geraakt door verzet van leden zijner kerk, of wel door zijn eigen verzet, komt feitelijk voor de verdere ontwikkeling van het conflict op hetzelfde neer, en zonder vrees voor verwarring mag dus geconstateerd, dat de kerkeraad in conflict kan komen op tweeërlei manier, t. w. óf onder de bestaande kerkorde, óf wel doordien ze de vigeerende kerkorde op zij zet. Beide gevallen houden we staande. Want wel weten wij, dat door mannen van naam de theorie is verdedigd „zoolang ge onder de bestaande kerkorde verkeeren :

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 168

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's