Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 163

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 163

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND. eenheid

te

I49

herwinnen door sterker aanbinden van de reglementaire

banden, zoodat, naarmate Gods Woord achteruit wordt gezet, op het gezag van menschelijkc ordonnanticn te meer nadruk zal \^orden gelegdEn ten derde eindelijk, dat, waar ten gevolge van zulk een geestelijke inzinking der kerken de regels van heur onderling verband in

met Gods Woord zijn gebracht, en ten andere het gezag van menschelijke ordonnanticn voor boven mate heilig gaat gelden, conflict

een kerk, die zal

uit

die inzinking naar

én op de aan Gods Woord

kerkorde, én op de ingebeelde

Gods Woord terug

vijandige

bepalingen

in

wil,

stuiten

de bedorven

majesteit van het zich aan die kerk-

orde vastklemmend menschelijk gezag.

De

loop van zaken ontwikkelt zich daarbij zeer geleidelijk.

door Gods goede gunste weer lust en aandrift, om naar den Woorde Gods te leven, dan zal die aantirift zich wel eerst slechts in kleiner kring openbaren, maar toch aldra uit dien kleinen kring zoeken voort te planten naar het lichaam der kerk in haar organisatie. Aldus den kring der geestelijke ambtsdragers bereikende, zal deze aandrift dan vanzelf in den kerkeraad zich gaan vertoonen en daar de alles beslissende vraag aan de orde stellen, of de kerkeraad in de haar toevertrouwde gemeente weer de eere van Gods heiligen naam wil oprichten, dan wel tegen de gees-

Ontwaakt

in

eenige

kerk

verwakkering der kerk wil ingaan. Neutraliteit is ten deze Elke kerkeraad kiest of v o o r de aldus aangedrevenen of wel tegen hen partij. De uitvlucht, dat men elk voor zichzelf maar stil voort zal gaan met het Woord te verkondigen, is hiertegen

telijke

onmogelijk.

volkomen predikers,

Immers de Heere heeft in zijn kerk niet maar losse maar een ambt ingesteld. Dit ambt maakt, dat alle predi-

ijdel.

kers in onderling verband staan, voor elkander over en weer verant-

woordelijk

zijn, en aldus voor hun aandeel óf het geheel der kerk naar Gods Woord zullen inrichten, óf wel er toe zullen medewerken om hun kerk in haar afwijking van Gods Woord te laten volharden. De keuze moge pijnlijk zijn, maar er aan ontkomen kan men niet.

Nu van tweeën één. Kiest nu een kerkeraad tegen de geestelijke verwakkering in de kerk en handhaaft hij ter wille van het kerkverband de menschelijke ordonnanticn tegen het Woord van God in, dan wordt hieruit een strijd geboren van het kerkverband tegen het geestelijk ontwaakte deel der kerk, waarbij de

ontrouwe kerkeraad dan handlanger en politiedienaar van het onheilig kerkbestuur tegen de ijveraars voor den Woorde Gods dienst doet. Of wel de kerkeraad kiest voor het Woord des Heeren, en erkent zijn verplichting om tot de gehoorzaamheid aan dat Woord terug te keeren, maar loopt

als

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 163

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's