Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 196

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 196

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

REFORMATIE EN REVOLUTIE.

l82

gehoorzaamheid ook

het werk der reformatie, de moet toegebracht aan de zeven kerken

in

zalfohe des Heihgen Geestes

des levenden Gods.

§

Van

6i.

Aan

de reformatie in tegenstelling tot derevolutie.

hen, die

tastendheid

het

ook bedachtzaam, maar dan toch met door-

het

zij

werk

der

reformatie

alzoo

voorstellen,

dat

ten

met de bestaande organisatie, noch voor slotte kerkverband, noch ten slotte zelfs voor bestaande breuke met het kerk mag teruggedeinsd, wordt door hun breuke met de bestaande voeten de geworpen, dat dit daarom niet tegenstanders meestal voor noch voor breuke

breuke van dien aard een verbreking van de orde en van den wettelijken gang van zaken is, en op dien

overmits

mafj-,

wetti'^e

grond

als

elke

revolutie

allerlei variatiën

In

dient veroordeeld.

wordt telkens

ditzelfde

verwijt

hun naar het

hoofd geworpen. Daar het ons nu te doen is, om met vreeze en beven de kinderen Gods in deze landen bij het werk der reformatie voor te lichten, achten we ons gehouden, om deze tegenbedenking ernstig te onderVoor revolutie in kwaden zin bidden we dat God de Heere zoeken. volk heiliglijk bewaren

zijn

we door overmoed

wil,

en zwaar zou onze schuld

of in euvelmoed

's

zijn indien

Heeren volk naar zoo zondige

paden heenlokten. Wc wenschen daarom door bedaarde onderscheiding onzen tegenstanders duidelijk te maken, waarom ze het recht missen ons zoo zware aanklacht voor te leggen, en waarom ze,, willen ze hun eigen bezondigen, wel zullen doen ziel niet tegenover hunne broederen

met van deze aanklacht voortaan af te laten. Daartoe nu zij er allereerst op gewezen dat er van

goeden en

dat

Om

zin én van revolutie in

volstrekt niet

alle

kwaden

revolutie over één

revolutie én in

zin sprake

kam mag

kan

vallen,

geschoren.

onderscheid wel en helder in te zien, sta op den voorgrond, dat een mensch nooit in zoodanige achting is, alsof hij aan een medemensch den plicht tot gehoorzaamheid uit zichzelf zou kunnen opleggen. Elk mensch is zondig en heeft daardoor alle aanspraak op ontzag dit

persoon verbeurd. vader is even weinig in waardij als het kind, en er is in den vader als persoon geen enkele reden of oorzaak, waarom het kind

voor

zijn

De

hem

zou gehoorzamen. Elk koning is even zondig

als

de minste

zijner

onderdanen, en ook

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 196

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's