Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bedoeld noch gezegd. - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bedoeld noch gezegd. - pagina 29

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

25 uwe

Oordeelt dus onze

van

ontkerstening

vergadering, dat de wijze, waarop ik sinds 1877 den gang van

zoeken te leiden, afleidt van het doel, onze kracht verbrokkelt en de

lieb

partij

onze natie niet tegenhoudt, dan moet er met het dusver gevoerde

man

gebroken worden, en dient er omgezien naar een

beleid

anderes geestes, die een

ander beleid van zaken organiseeren kan.

En

dan kunt, en

slechts

dane ervaring vernieuwen,

worden gehouden, zooals

die dusver

van 1878 na de opge-

keuze

overtuiging

dat

is,

(bijzonderheden

Ganzen de koers van ons scheepke moet

gekozen

met algeheele

daarom,

Vergunt mij

uw

metterdaad

daargelaten) im r/rossen

en onderdeelen nu

uw

dan moogt ge

slechts

als het

is.

van mijn persoonlijk geschil,

terzijdezetting

voor wat dit punt aangaat, enkele historische herinneringen. die

Hij,

uw

de eere heeft thans nog

,

Voorzitter te zijn,

met Groen, Mackay

niet

of

maar met

Elout,

is

gekomen, en

Christelijke kringen liier te lande in aanraking

Beets,

niet vóór

die eerste

1868 met de

aanraking was

Van Toorenenbergen en De

ia

van meet af

te

Saussaye.

Aan deze omstandigheid dank weten

kwam, hoe men

dacht.

Immers de thans

schatte

De

tweede

ontmoeting meen

want

ons;

de

heeft

toen

mij,

met

ik,

ik

persoonlijk,

zelf,

zoovele

uitnemende en

nog

hij

Groen en

zijn partij

ook door mij zoo hoogge-

Rotterdam woonde,

te

woorden verklaard: «Gij bederft

Groen was er zoogoed

van

partij

dat

het,

zoo

ovei'ledene,

Saussaye,

la

ik

in de thans dissentiëerende kringen over

als ouder;

maar door

bij

onze

alles

voor

uw

schrijven

ontvangt ze nu weer levenskracht!"

zeggen

Dit ik

toen nog

mij rneer dan ik u zeggen kan. Groen van Prinsterer had

verbaasde

nimmer ontmoet, maar

tegengekomen,

als

van dien

man

geoorloofd,

ja,

de

man

hij

was van de lippen des volks mij toch telkens

van ons Christenvolk

geboden

doel,

bij

men

tegen te werken, beschouwde

uitnemendheid.

En den

invloed

in zekeren Christelijken kring

en mij wierd euvel geduid, dat

ik

als

den invloed van zulk

een man, naar de mate mijner geringer krachten, steunde! Hoe was het mogelijk! Ik begreep dit toen nog niet.

Maar mij

hart

op.

en

vreugde te beurt van Groen zelven

eindelijk viel mij de

en allengs

zijn intiem verkeer te

in

Want

bij

elk gesprek,

bedoelen schonk,

zijn

worden

ingeleid.

En

te

mogen ontmoeten,

toen ging er een licht voor

waardoor Groen van Prinsterer mij dieper

kwam

er telkens iets

meer

blik

in zijn

bloot van de diepe wonde,

die de tegenwerking zijner dissentiëerende vrienden in zijn hart geslagen had.

Het was Hij

zijn levenskruis.

beschouwde

zijn streven.

zelf

dat bange kruis als de hoofdoorzaak van het mislukken van

En aandoenlijk was het soms den

zoo waailijk uitnemend grooten en toch

zoo nederigen man, onder volle waardeering, en toch niet zonder

stem

trilde, te

Een

hooren klagen over

verdriet,

dat te dieper

disscntiëerenden gelijken

de heer

Buytcndijk,

en

weg ging de

dit verdriet,

griefde,

iets bitters,

dat in de

hem aangedaan.

toen

ook

het

jongere

geslacht

onder

de

betreden, en het voormalig medelid van ons Comité,

gevierde

publicist

uit de

Kroniek weer op

zijn

manier,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Bedoeld noch gezegd. - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's