Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bedoeld noch gezegd. - pagina 28

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bedoeld noch gezegd. - pagina 28

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

34 naar 1886, overmits de Statuten uitdrukkelijk bepalen,

als Comité-lid vanzelf

aftreding

dat alleen een geivone vergadering Coraité-leden kiest.

Maar

met

niet

een

geest

ware er niet

te leggen,

uit

ook het Voorzitters-mandaat

dat

zekerheid,

En nu

durven nemen,

hebben

op mij

wel

het

digheden, zulk

nog

volgde

hieruit

ex lege met een jaar verlengd wierd.

hierdoor

zou

om

ik,

onder gewone omstan-

desniettemin

uwe Statuten

in

tusschen beide gekomen, dat mij het

iets

volgen van deze gedragslijn verbood.

weet waarop

Gij

Naar recht

en zeer

hebt welgedaan,

band

driedvbbelen

geklemd liggen

uw ge

ik doel.

beleid van

ook het

is

Centraal-Comité

Voorzitter

uw

onderworpen, en

critiek

gij

met hem aan

Assessoren; ten tweede aan den band van geheel

en ten derde aan den band van

;

aan

Vooreerst aan een band, waarvan de twee uiteinden

leggen.

te

de hand van

in

uw

het belang onzer partij gehandeld,

in

stellig

uw

eigen besluiten, zoo dikwijls

Deputaten-corps opkomt.

als

Bovendien hadt ge den

v

roeden

zin,

wel verre van een mandaat ad vitam,

om hem

zijn verkiezing

aan uzelven

te

houden, en,

hoogstens een mandaat voor enkele jaren

te verleenen.

De

de berisping over, dat

Dit

in

uw

ontevredenheid. De critiek ging allengs

Voorzitter aan den welstand

uw

men

die

mannen, ter wille

en

de verklaring

den weg stond.

partij in

heb hier

waar het

waar

dit

te bekleeden.

uitsluitend op

de

de

tó.'"

van mannen kwam,

blijf

hoogachten en

van den Christus waardeer.

duidelijke

mijn

niet

aóte tol

openbaar verzet georganiseerd wierd door

van hun persoonlijke onvriendelijkheid,

omstandigheden

gegeven door

doen,

niet,

belijdenis

moest dus wel

tafel

maar

die ik, in weerwil

Onder de

men

kon

Zoo

niet rechtstreeks

die ik de eer

betrekking,

minachtte,

van hun

uw

vriendelijke berisping, slotte in

zou ik beneden mijne roeping zijn gebleven, indien ik mij dit had

berust,

aanleunen.

laten

van

niet tevreden stellen.

Voorzitter een plicht op.

Wetende dat de vertrouwen

min

in

openbare tegenwerking, en de tegenwerking ten

aan

lei

beveiligd, en tegen machtsover-

wijze gewaakt.

kon een deel onzer geestverwanten nog

dit

zelfs

men

voedde

was dus tamelijk wel

critiek

niet te gebrekkige

was op

Evenwel, Zelfs

der

vrijheid

schrijding

mocht

ik mij

dus niet

iets toeëigenen,

wat

bewoordingen der Statuten mij wierd toegekend,

portefeuille,

maar dan toch mijn hamer

hier op deze

nederleggen, u ter beschikking.

Dat

ik

bedenkt wel,

niet

van de recht,

overzij,

om

vriendelijke als

stemmen,

uwer kiesvereenigingen op-

die uit vele

met vreeze des doods bevangen, verheel

stemmen waren toen nog

ik

u

niet.

Maar

niet opgegaan.

de mogelijkheid ondenkbaar te achten, dat metterdaad mijn dusver gevoerd

beleid door

Want

uwc vergadering zou worden dit spreekt

onderwerpen ga,

We

doe

Wat er tegen mij broeien mij een nog dieper geheim dan voor u. Wel terdege beweerde men de meerderheid op zijn hand te hebben. En niets gaf mij op zich zelf

die

was voor

kon,

na de

dit,

thans

gingen,

komen

voorkomendheden

mag

niet beslist

hier

saam, niet

aan

veroordeeld.

toch wel vanzelf, M. H., de ballotage, waaraan ik mij zoo straks

te

bieden,

worden door een succes

om

d'estime.

elkander beleefdheden te zeggen, of persoonlijke

maar om

als

dege en vroede. God geve, ook

yron.e mannen, de belangen te bespreken van ons land.

als

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Bedoeld noch gezegd. - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1885

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's