Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 52

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 52

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

50 het Reglement op het Godsdienstonderwijs, o-enoemd Art. 40 van behoudens de daarin gemaakte uitzondering verplicht is zulk een attest af te geven, zich in hooger beroep wenden tot het Provinciaal Kerkmet verzoek dat het hen in hun goed bestuur van Noord-Holland recht handhave en dienovereenkomstig besluite; Overwegende, dat er naar het vigeerend kerkrecht geen geschil tusschen gemeenteleden en kerkeraden kan worden toegelaten en dat er evenmin tucht geoefend kan worden door een kerkeraad over degenen, die geene lidmaten zijn, en er derhalve hier geen sprake is van tucht of geschil in den zin der reglementen Overwegende, dat het Classikaal Bestuur terecht het verzoek van adressanten in behandeling en een besluit genomen heeft naar Art. 43 aanhef en sub. 1. van het Algemeen Reglement in verband van Art. 68 van het Reglement voor kerkelijk opzicht en tucht; Overwegende evenwel dat door het Classikaal Bestuur de bewering dat de weigering van den kerkeraad in strijd is met der adressanten de bedoeling van Art. 40 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs niet wederlegd wordt door eene verwijzing naar het ontstaan van dat artikel, als zijnde de bepaling, daarin vervat, oorspronkelijk gemaakt „ten behoeve van die gewoonlijk „orthodoxen^ genoemd worden ', aanom elders dan in de eig'ene woondie zij wettigt gezien de vrijheid plaats aangenomen en bevestigd te worden dan toch zeker ook eventueel den niet-orthodoxen ten goede komen mocht dat al wat door het Clsssikaal Bestuur wordt aanOverwegende gevoerd ten betooge, dat de kerkeraad niet in strijd gehandeld heeft met den geest van Art. 40 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs door vooraf voldoening te verlangen aan de gestelde voorwaarde, ten deele uitgaat van beschouwingen, die hier niets ter zake afdoen, bijv., dat de gevorderde belijdenis volstrekt noodig is voor eene waardige Avondmaalsviering, dat Synodale verklaringen omtrent de /eervrijheid deels in strijd is ook gelden ten aanzien van de belijdenisvvijheid met den zin van Art 38 al. 5 van gezegd Reglement aangezien wanneer bezwaren tegen de geloofsovertuiging der aannemelingen geen grond tot afwijzing opleveren zij nog veel minder grond opleveren tot weigering van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag' vóór de aanneming, deels ten eenemale omvergeworpen wordt door de erkenning, //dat de kerkeraad door het stellen van de voorwaarde, gelijk het in de overlegde stukken geschied is, zijne reglementaire bevoegdheid te buiten gegaan is, aangezien de reglementen van zoo iets zwijgen;" Overwegende, dat, al moet in het algemeen worden toegestemd, dat er verschil bestaat tusschen den zin der woorden: „af te geven en //afgegeven' dat verschil in casu niet van toepassing is, aangezien het tegenwoordige Art. 40 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs eene wijziging is van de bepaling in het vroeger Art. 38, al. 2, dat niemand, in eene andere gemeente woonachtig, tot lidmaat aangenomen mocht worden, //zonder toestemming van den kerkeraad zijner gemeente", en deze wijziging, in 1805 vastgesteld tot tegemoetkoming aan gemoedsbezwaren allen zin zou verliezen indien het in weerwil daarvan aan het goedvinden d. i. aan de toestemming van den kerkeraad bleef over,

,

,

,

,

1

,

,

,

,

,

,

,

1 '

1

,

,

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 52

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's