Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 103

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 103

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

§ 25,

DE

ll(»L"IHN(i

I»K1{

lOl

(iESC'IliiHSTEX.

en kantoor houdende aan de Heerengracht 485, gepatenteerd. Aan den Heer A. J. Westhoff, waarnemende jjedurende deze maand voor Ds. "Krayenbelt, het voorzitterschap van den Ijijzonderen en algemeenen kerkeraad der Neder-Dnitsch Hervormde geii^eente te Amsterdam, wonende en woonplaats gekozen hebbende te Amsterdam in de tweede Bilderdijkstraat N'\ 40, aldaar mijn exploit doende aan en sprekende met ZEd. dienstbode Aaltje. Contra-geïnsinueerd en aangezegd op de insinuatie ten verzoeke van de contra-geïnsinueerden aan mijne requiranten den zevenden Januari 1800 zes en tachtig door den deurwaarder J. S. Stadig beteekend, dat mijne requiranten moeten opmerken dat zij wel bericht hebben ontvangen dat zij geschorst zijn als ouderlingen van de NederDuitsch Hervormde gemeente te Amsterdam, doch daarom nog niet, gelijk zij in bovengenoemde insinuatie genoemd worden, zijn t/ewezen sub-scriba van den Kerkeraad en gewezen archivaris van den Kerkeraad dat zij intusschen volkomen bereid zijn om alle notulenboeken, doop-, trouw- en lidmatenboeken en andere bescheiden tot het archief van den Kerkeraad te Amsterdam behoorende, voor zoo verre die onder hunne berusting zijn, af te leveren, aan zoodanigen persoon als bewijzen zal van den Kerkeraad eene opdracht tot het overnemen daarvan te hebben ontvangen tegen volledige décharge en desnoods tot vervoer de behulpzame hand te bieden; Protesteerende dus mijne requiranten, dat

En heb

zij

niet in

mora

zijn,

deurwaarder mijn exploit doende en sprekende als voren aan den coatra-geïnsinuëerde afschrift gelaten van dit exploit. ik

{get.)

F.

W, BEUNINGH.

497 geregistreerd te Amsterdam den elf Januari 1800 zes en tachtig deel 276 folio 190 vak 4'" een blad geen renvooi ontvangen voor regt een gulden twintig cents. 1,20.

De (get.)

ontvanger

g.

a.

HORA ADEMA.

Twee exploiten zijn dusver aan de lieeren Rutgers en Goedhuys beteekend, het ééne van 7 Januari 1 886 door den heer „ Adrianus Johannes Westhoff in zijne (jualiteit van Voorzitter van den l)ijzonderen en algenieenen Kerkeraad der Nederd. Herv. (jreni. te Amsterdam", en het tweede op 18 Februari 1886 door de heeren Piet Deetman en vier anderen, als door het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads'- is, gelast waar tusschen in nog ligt een schrijven van Ds. P. Deetman en Ds. AV. J. G. Aalders d.d. 1 Februari insgelijks namens „het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads is." Overmits nu een Voorzitter zonder besluit van den Kerkeraad niets op te eischen heeft, en de Synodale Reglementen geen optreden van het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads is, in , plaatsen waar men wel tot de samenstelling van een Kerkeraad is kunnen geraken'', kennen, mochten de heeren Rutgers en Goedhuys niet anders handelen dan zij deden. Goed, door den Kerkeraad hun toevertrouwd, mogen zij alleen aan den Kerkeraad weer afgeven. In hoeverre of de zijdelingsche beschuldiging van „verduistering van stukken" de grenzen ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 103

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's