Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 70

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 70

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,; ,

68 gende in deze met de handeling van den Kerkeraad van Amsterdam de jongelieden in hunne klacht niet ontvankelijk verklaarde zij zich gewend hebben tot het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland en 3. dat genoemd Kerkbestuur vernietigende de uitspraak van het den Kerkeraad van Amsterdam gelast alsnog binnen Classicaal Bestuur zes weken de verlangde attesten aan adressanten af te geven. Na voorlezing van dit schrijven door den Praeses, worden mede door hem voorwaarbij zij den Kerkeraad gelezen twee adressen van gemeenteleden het bevel van het Provinciaal Kerkbestuur niet te gehoorverzoeken zamen, maar vast te houden aan het genomen besluit in zake het afgeven van attesten. Verder wordt er door den Praeses op gewezen dat het, in de eerste plaats, aan de orde stellen van dit schrijven, zijn grond vindt in het daarstellen van de mogelijkheid, om cassatie van bij de Synode. En eindelijk wordt door den dit vonnis te vragen Praeses voorgelezen een, in verband met het ter tafel zijnde schrijven ingekomen voorstel van de broeders W. Hooy, W. Krayenbelt, A. Kuyper en B. van Schelven waarvan de inhoud gegrond op drieërlei l ) overweging, luidt als volgt: „De Kerkeraad besluit: 1. binnen drie dagen aan de Algemeene Synodale Commissie te doen toekomen een schrijven van dezen inhoud De raad der kerke van Amsterdam teekent mits dezen tegen de copyelijk hierbij gaande beslissing van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland cassatie aan op grond ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

dat genoemde beslissing nietig is als in strijd met Gods Woord. Andere gronden, aan menschelijke inzettingen en reglementen ontleend, waren hier bij te voegen maar hij laat deze achterwege als overtollig na zijn beroep op den Woorde Gods, waaraan de Opzieners der gemeente zich bij de aanvaarding van hun ambt onvoorwaardelijk voor God en' de gemeente verbonden hebben. 2. Eene Commissie te benoemen met last, om binnen den daarvoor bepaalden termijn eene Memorie bij het ;

moderamen in te zenden waarin de onbestaanbaarheid van de gewraakte beslissing voor het Woord van God worde uiteengezet. En 3. Zijn moderamen op te dragen deze Memorie, zoodra zij ontvangen zal zijn, door te zenden aan haar adres.' Door Ds. Vos worden eenige mededeelingen gedaan omtrent de behandeling dezer zaak in de vergadering van het Classicaal Bestuur, en wordt er door hem op gewezen dat zijn besluit door het Provinciaal Kerkbestuur is mishandeld. Het Classicaal Bestuur heeft geen uitspraak gedaan , waar geen uitspraak te doen was maar slechts een antwoord aan adressanten gezonden. Ook acht hij de uitdrukking „gelast" in het vonnis, niet reglementair en den gansenen toeleg slechts daarheen gericht om leervrijheid in onze kerk te importeeren. Ds. Posthumus Meyjes spreekt zijn leedwezen uit, dat hij ook ditmaal staan moet tegenover het gevoelen van den Kerkeraad. Naar zijne overtuiging mist de Kerkeraad het zedelijk recht de attesten te ,

1

,

weigeren, en adviseert Ds.

Brummelkamp

hij

alsnog tot de afgifte te besluiten. ten volle de meening, dat het bevel van

deelt

het Provinciaal Kerkbestuur in strijd

')

Zie

aan het

slot

de aanhaling u

it

is

met Gods Woord

de Not. van 19 Nov.

(pag.

,

en acht dat

71).

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 70

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's