Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 57

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 57

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

^

HET IIEHEEKSPLAN VAN DR. VAN KONKEL.

IG.

hetwelk zich ook dan aan alle zulke bepalingen niet storen het moet doen wat des Kerkeraads is. -^Was men met het inroepen van de beslissing der Stemgerechtigden omtrent de bevoegdheid des Kerkeraads, en het ontnemen van bij het Reglement van 1859 vaststaande rechten, een^ schrede verder gegaan, de nieuwe belofte, die men van de zoogenaamde Kerkmeesters ontnam aan den herkeraad zelfs alle oordeel over het verlangde verband van het Beheer tot het Bestuur van de Kerk of den Staat, eene belofte waarmede de Kerkeraad zich zelf reeds onthoofdde en zich dus van het mandaat van 1869 ontsloeg. Voor zoover zij nieuw was, luidde zij „,Wi) verklaren en beloven, dat wij „lujoil ci'itifjcii stap zullen doen, iraardoor zonder nildnild>elijlie loe.sleiiiiniinf der (iemeenle /iel helieer der goederen aan locz'iehl of rei/eliny hocfjenaaind ook van eoiüj doet,

[iliclit

mag,

als

,

,

kerkelijk of' poliliek collef/e

fiooger

de reelUerlijke uitspraak

zou worden overgelaten,

tenzij

door

gelast'^''.

Tegen dit stellige beweren stelt de Coiitra-Mentorie alleen het feit' dat de Commissie Cramer-Stricker, in haar ra})})ort van 12 April 1875 een geheel andere nieening was toegedaan, want dat zij op haar beurt in haar 3e conclusie aan den Kerkeraad voorstelde ^) :

De Kerkeraad

na de Kerkelijke Commissie gehoord te de bevoegdheid van den Algemeeneu Kerkeraad voortgesproten uil de beslissing der Stemgerechtigden van 17 Maart 18G9 is te allen tijde van de beslissing der Slemgerechtigden afhankenooit of nimmer op eenig ander bestuur overgaan, en lijk en kan aan art. 11 na „vastgesteld" het volgende en nooit eenigen stap te zullen doen, waardoor zonder uitdrukkelijke toestemming der Gemeente het beheer der goederen aan toezicht of regeling hoegenaamd ook van eenig hooger kerkelijk of politiek college zou worden overgelaten. hebben, aan

art.

1

voege,

toe:

:

De toenmalige Praeses van het Classicaal Bestuur strijde dit verschil dus met de tegenwoordige leden van datzelfde Bestuur uit. Gelijke „onthoofding" van den Kerkeraad toch wierd ook door Dr. J. Cramer voorgesteld.

Ten tweede zij kortelijk gewezen op art, 40, over de werking van Kerkelijke censuur, waarbij bepaald wierd dat deze niet jure suo effect zou hebben op Beheersterrein. Hiervan nu zegt de Classicale Memorie op blz. 11 ,

:

, Ziedaar dan nu de Commissie bekleed met het eindoordeel over de op het Bestmir der Kerkegoederen niet alleen, maar ook op het Syncxlaal Reglement, waaraan de Kerkeraad de stemgerechtigdheid van het Beheer ontleende, betrekking hebbende gevolgen der kerkelijke censuur. Alzoo werd eene zuiver administratieve Commissie van den Algemeenen Kerkeraad bij besluit van ditzelfde College verheven

^)

Ingezonden Stukken

.^

n*\

773.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 57

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's