Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 15

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

1:1

//Aan de aanneming tot lidmaat gaat vooraf een onderzoek naar de verkregen kennis van de Christelijke geloofs- en zedeleer, de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis, met name ook van die der Hervorming, vervolgens, zoo deze kennis voldoende bevonden wordt, eene belijdenis des geloofs door de aannemelingen af te leggen. Een en ander geschiedt door een Leeraar, bijgestaan door één of meer ouderlingen."

En

voorts

bevestiging van lidmaten heeft plaats in eene daarvoor begodsdienstoefening, bij welke hun de volgende vragen ter beantwoording worden voorgesteld In tegenwoordigheid van God en van zijne gemeente vraag ik u Vooreerst, Belijdt gij te gelooven in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer, en in den Heiligen Geest? Zijt gij des zins en willens, bij deze belijdenis door Vervobjens Gods genade te volharden de zonde te verzaken te streven naar heiligmaking en uwen Heiland in voorspoed en tegenspoed, in leven en sterven, getrouw te volgen, gelijk aan zijne ware belijders betaamt? van het Godsrijk in het Eindelijk, Belooft gij, tot den bloei algemeen en van de Nederlandsche Hervormde Kerk in het bijzonder, met opvolging van hare verordeningen, naar uw vermogen volijverig //De

paalde

:

:

,

,

,

,

mede

werken? de toestemmende beantwoording van deze vragen worden plechtig en met gepaste toespraak tot lidmaten verklaard." te

Na

,

zij

Steeds was deze bepaling dan ook zóó opgevat, dat de predikant niet kon laten doorgaan, bijaldien de ouderlingen be-

de aanneming

zwaar maalden tegen de

geloofsbelijdenis

der leerlingen.

Het zuiverst kwam deze quaestie aan de orde in de Kerkeraadsvergadering van 28 Maart 1872, toen door de II. II. ouderlingen Van Marie en Van Hiessen bericht aan den Kerkeraad vvierd ingezonden^ dat zij door den heer Ds. Van Gorkum opgeroepen, om bij de aannemingvan zijne leerlingen te assisteeren, deze aanneming hadden moeten weigeren op grond van de loochening der Waarheid, waarvoor deze leerlingen openlijk uilkwamen. Hadden toen alle ouderlingen gedacht, gelijk de H. H. Van Marie en Van Hiessen, dan zou reeds destijds deze zelfde quaestie principieel aan de orde zijn gekomen. Maar dit was niet zoo. Althans wijlen Mr. J. H. Tydeman verklaarde zich bereid, om den heer Van Gorkum ter wille te zijn, en zoo ging met diens hulp de aanneming, en, builen weten van den Kerkeraad, ook de bevestiging door. Hierin echter meende de Kerkeraad niet te mogen berusten, en hij besloot de aldus bevestigden toch niet als aangenomen lidmaten te erkennen, en derhalve ze niet in te schrijven in zijn registers. Gelijk men zich herinneren zal, is deze quaeslie toen lang en breed en schier zonder einde eerst bij het Classicaal Bestuur, en toen bij het

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's