Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 82

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 82

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

80

konden worden toegelaten, dan op den grondslag van het thans vigearende artikel 38; iets wat hun geweten hun verbood, Dientengevolge zijn voor hunne leerlingen toen attesten van zedelijk gedrag aangevraagd, teneinde deze elders konden aangenomen worden, en alzoo als tóch gerechtigd tot het H. Avondmaal in onze gemeente konden terugkeeren. Dit verzoek nu meende onze Kerkeraad niet te mogen inwilligen.

De

heler

is

zoo goed als de

steler.

Hebt geene gemeenschap, zegt de H. God,

Schrift,

ook aan anderer zonden.

verbiedende den

doodslag, zegt onze Catechismus, heeft ook den clerr-doodslag verboden en bij het derde gebod zegi onze zoo (indringend waar, dat we medeschuldig staan, indien

van Catechismus we, zooveel ons mogelijk is, de ontheiliging van Gods naam ook door anderen, niet helpen weren en verbieden. Wij hadden dus geen keuze, en wezen op grond van Gods Woord het verzoek af. Toen nam echter het Hoogere Bestuur het voor de modernen op, en zond ons alsnu den last, om het binnen zes weken toch te doen, en verzelde dien last in een Vermaanbrief van eene zeer ernstige wortel

;

bedreiging.

In de dagen van beraad, die ons tot 8 Januari e. k. gelaten werden, is deze zaak toen nogmaals van alle zijden door ons onderzocht en biddende overwogen maar we konden tot geene andere slotsom komen: we mochten niet! en het is van deze weigering, dat we de Synode zelve hebben kennis gegeven bij dit navolgend schrijven «De Kerkeraad van Amsterdam" enz. Van dit besluit hebben we U kennis willen geven. Al onze Kerken hooren bijeen, en geen poging mag onaangewend blijven, om de uitwendige eenheid onzer Kerken voor scheuring te behoeden. In oogenblikken van bangen strijd moet er, als één lid lijdt, door allen geleden worden en reeds daarom hadden we behoefte aan uwe gemeenschap. Maar bovendien, er is meer, dat ons in deze zaak samen ter harte moet gaan. Amsterdam is voor een vraagstuk gesteld, dat ook in uwe Kerk aan de orde is of komen moet. Het geldt aller gemeenschappelijke Belijdenis. Het is één Brood, dat we allen breken. Het is één Drinkbeker, dien we allen drinken. Het is de gemeenschap aan het ééne Lichaam onzes Heeren Jezus Christus, die bij het ontstane geschil voor al de Kerken in dezen lande op het spel staat. ;

:

;

Ja, meer nog. de Kerkelijke Besturen ons, niettegenstaande onze verklaring: „dat we uit gehoorzaamheid aan Gods Woord niet anders kunnen", toch dwingen wilden dan zou hiermede rechtstreeks het heilige Bijaldien

,

beginsel van gewetensvrijheid zijn aangetast, waar onze vaderen goed en bloed voor veil boden waar alle Protestantsche natiën beur bezieling aan ontleenden; en dat steeds door alle richtingen ook in onze Kerk ;

als

het palladium

We

van

's

menschen

geestelijke vrijheid

brengen daarom onze zake, als ook

U

is

geëerd.

aangaande, voor U.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 82

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's