Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 18

1. bekendmaking van den Amsterdamschen kerkeraad; 2. bericht van reformatie; 3. verklaring der ontzette kerkeraadsleden

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

;

14

kortom van alie mysteriën des heils niet op uitspraken van 's Heeren

40. dat deze rechtbanken haar vonnis VVoord, maar alleen op artikelen van menschelijke reglementen gronden; 50. dat in haar schrifturen niet de toon spreekt van mannen die vol des Heiligen Geestes zijn, maar veeleer de toon van dorre, laag gedaalde en geestelooze spitsvondigheid; en 60. dat de vijanden van den Heere en van zijn volk schier altoos door deze rechtbanken gekroond zijn, terwijl ze schier nooit anders dan belijders der waarheid, en dat om hun belijdenis der waarheid, veroordeelden. Onderdanen en ambtsdragers van Koning Jezus mogen uit dien hoofde niet anders oordeelen, dan dat deze rechtbanken zoozeer eiken waarborg voor een rechtspraak naar uitwijzen van Gods heilig Evangelie missen, dat het eer te verwonderen zou zijn, zoo zij nog een enkele maal metterdaad het oordeel, dat in de Hemelen gebonden is, ook op aarde bonden door haar uitspraak; en dat er alzoo, op zijn zachtst uitgedrukt, voor elk door haar uitspraak veroordeelde alle recht en plicht aanwezig is, om krachtens de Penpiadteït (d. i. Doorzichtigheid) <7^^r ^r/'/z^^* ^'^/zn/??/?/;' (die steeds ter afwering van alle clericalisme tegenover Rome door onze vaderen beleden is) zelven voor 's Heeren aangezicht de geldigheid van zulk een uitspraak te onderzoeken. ;

Dit onderzoek nu wordt ten deze geheel beheerscht door de vraag, Jioc zuij ambt gezet zijn en hoe het door ons is bediend. Ging het toch door, dat wij in ons ambt zijn ingezet uitsluitend door eene macht, die hare bevoegdheid hiertoe aan de Synodale Reglementen ontleent, dan sprak het vanzelf dat wie aanstelt ook ontslaat en wie /«zet ook ontzt\XQ.n kan. Zoo over onze geschiktheid en bevoegdheid, als over ons recht en onzen plicht om het OLis toevertrouwde ambt te blijven bedienen, stond dan de beslissing uitsluitend en in volstrekten zin aan de Synodale organisatie en de namens haar optredende Besturen. Juist echter deze voorstelling van het Kerkelijk ambt is het, die niet beslist genoeg kan gewraakt, en men behoeft slechts vluchtig de stelling van een Opziener met die van een Kerkvoogd te vergelijken, om dit met ontwijfelbare zekerheid in te zien. Het Kerkvoogdij schap immers wordt nergens in de Heilige Schrift opgesomd onder de van Christus' wege ingestelde § 5.

lil

ons

ambten; het heeft te doen niet met het kan nuttigheidshalve in de

geestelijke,

Kerk

maar met stoffelijke bemoeiing maar ook zonder het

bestaan,

karakter der Kerk te deren, wegblijven ; men naar regelen die, zonder geestelijken achtergrond,

goedvinden

afhangen;

men wordt

verkozen

wordt

er

geheel

van

menschelijk

maar

nooit in het

er voor geïnstalleerd,

toe

en de rekening en verantwoording van het gevoerde beheer is voor den Kerkvoogd als zoodanig afgeloopen, zoodra zijn balans is goedgekeurd door menschelijke controle. Geheel anders daarentegen gaat het toe met de eigenlijke Ambten in de Kerk van Christus. Deze ontstaan niet pas door de regeling of keuze van menschen, maar zijn, eer menschelijke regeling er aan toe kan komen, door onzen Koning zelven ingezet. Ze hebben te doen niet met stoffelijke, maar met geestelijke bemoeiing en dat met dien verstande dat ook het geld, door de Armverzorgeren geïnd, een heilig offergeld der liefde wordt, dat, eens gegeven, niet langer aan menschen maar aan God toebehoort, en alzoo niet namens menschen, maar namens den Koning der Kerk, als betoon van Zipi barmhartigheden, wordt uitgereikt. Deze ambten kunnen dan ook in de Kerk niet ontbreken, of de Kerk zelve is verminkt in haar organen. En zoo wordt men er dan ook toe verkoren, niet naar regelen die menschen naar

midden der gemeente

er in bevestigd

;

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's