Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 19

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

§ 6.

§ C.

DE KERKVOOGDIJ

De Kerkvoogdij

IN

17

HARE ZELFSTANDIGHEID.

in hare r:elfstandigheid.

de Kerkvoogdij zekere passende zelfstandigheid, of^ wel is zij Commissie van den Kerkeraad, zonder meer'/ In de Classicale Meslechts morie wordt het laatste beweerd. Zij concludeert toch op blz. G: „dat de Commissie tot het Bestuur niets is dan Commissie van den Kerkeraad'' voorts bewerende op blz. 11, dat na 1869 de toestand, gelijk die voor 1869 bestond, eenvoudig gecontinueerd is. Ook deze voorstelling schijnt echter kwalijk te kunnen' bestaan voor de stellige gegevens der feiten en stellig nader aan de waarheid komt het beweren, dat de Kerkvoogdjj én reeds vóór 1869 zekere mate van zelfstandigheid bezat, e'n, dank zij de stemming van 1869, deze in nog grootere mate heeft verkregen. De stukken wijzen dit uit. Reeds in haar eerste rapport toch, hetwelk de Commissie van advies 8sten Mei 1810 uitbracht, ten deze aan den Grooten Kerkeraad op den stelde zij voor op te richten „eene dirigeerende Gemeente-Commissie tot bewarino- en besturing van de eigendommen, fondsen en inkomsten van onze GeTiieente", ten welken einde zij het bekende Conceptreglement, dat kort daarna wet wierd, indiende. De voorslag was derhalve, en ging door, in te niet om een Kerkeraads-Commissie, maar om een Gemeente-Commissie veeleer stellen; en wel zulk eene, die volstrekt niet louter dienend, maar In den Oproepingsbrief, die in zake het Beheer dirigeerend zou zijn. uitging, wordt op blz. 5 Gemeente 8sten de aan 1810 van Bloeimaand den dan ook dienovereenkomstig niet gesproken van eene Kerkeraads-Commissie, maar wel zeer nadrukkelijk van ,/eene Commissie, samengesteld [in de van onze eerste plaats] deels uit leden der Gemeente, en deels uit leden vergadering [Kerkeraad]." De leden uit de Gemeente staan dus voorop. Iets wat niet alleen in dezen brief, maar ook in het Reglement zelf alzoo plaats greep, waar art. 2 aldus luidde: „Deze Commissie zal samengesteld en even zoozijn uit twacdf godsdienstige en geschikte leden der Gemeente, komen Gemeenteleden de Niet véle leden van 'den Grooten Kerkeraad." bij hen, gelijk ten Kerkeraads des leden de maar Kerkeraadsleden, bij de overvloede en nog duidelijker blijkt uit deze verklaring aan de Gemeente „Oogmerk was, de Cornmissie een veel grooter vermogen te doen verdan aan eene andere, alleen uit leden der Gemeente bestaande, la-ijgen zou" hebben kunnen verleend worden;" terwijl het opnemen van Kerkewordt raadsleden in deze Gemeente-Commissie uitsluitend gemotiveerd Het door het gemak, dat zulks oplevert „voor de afdoening van zaken." Reglement bestuur over de Kerkgebouwen werd dan ook bij art. 1 van dit onder aan deze Commissie wel door den Kerkeraad opgedragen; maar uitdrukkelijke bijvoeging, dat de Kerkeraad dit niet deed uit eigen hoofde, Voorts maar gelijk er wel terdege bij stond: Jn naam der Gemeente." t. w. de CoUegiën, beide van „de 6 blz. op Oproepingsbrief spreekt de Kerkeraad en de Commissie", en stond in art. 2 van het Reglement, dat uitmade Gemeente- en Kerkeraadsleden „te zamen cén CoUegie zullen Bezit

;

Colleken." Kerkeraad en Commissie wierden dus als twee onderscheidene het elk met eigen Averkkring beschouwd, waarom zij dan ook beide Kerkeraad De onderteekenden. 1819 22 Dec. van adres aan den Koning

ges,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's