Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 86

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 86

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

, ,,

§ 22a. DE WIJZIGING in de beheersregeling van

84

Waar

DEf. 1885,

1-1

Jhr. De Savornin „Hierin, dat ge niet als regel steldet: „Volg altoos den reglenientairen Kerkeraad," maa^'^dit; „Volg altoos den Kerkeraad, die blijft bij Gods Woordr'' En du 'iij toch aan den kenner der historie en van het Protestantsche Kerkrecht gevró^d\i of het dan niet tienmaal erger misdrijf zou geweest zijii,iiqm inileeii Christelijke Kerk als regel te stellen: „Volg den Kerkeraaidj,; ddfe-;bij) öolqy .m,i-»/s()i( ui n Woord blijft, in zulk een geval, niet?" Of laat men doorschemeren, gelijk in de Classiealle iMèmoKidi niet onduidelijk geschiedt, dat zulk een kiezen voor den Kiei'keriiad , dièiibiiji

Woord

blijft".

is

Lohman; en het antwoord

nu het

niisdriif?

vroeg

moeten luiden:

zal dus

.

;

Gods Woord blijft, te eeniger tijd bevorderlijk '^ou/ kunnen liWandjeini.pjaüo.' het losmaken van de plaatselijke Kerk uit het^Kértkvérbahiwli,- w.ai^iioïtd^ar sinds 1816 leeft, en dat deze mogelijkheiid iiopmzicliizélve^ i'aiiirjsod zjj Qiitgeoorloofden aard is, dat reeds deswege de. opuejaaii^iivanlimilkiieen artikel

dat

inlasscher schuldig stelt, dan; ^ij^hierfcègeh .eKp^feii^\ei'kt>b 1. overwegingen die de Hooge Raad' in zijh bekend jfé,rrest

den

zelfs

in de

Januari 1846 opnam, wierd aangenomen, dat de Synodale orga1816 niet aan de Kerken opgelegd, maar vrijwillig geaccepteerd is;; 2. dat verreweg onze meeste Kerken reeds twee malen, t. w. én in |;560 1580 én in 1816, van Kerkverband veranderd zijn, zonder dat hierin ooit door iemand anders eenige schuld of revolutie is gevonden, 3. dat niet is in te zien dan door Roomsch-Catholieke Canonisten der negentiende eeuw zich verstoken zou laatst het men op .vji^aarom die men in het begin dier zelfde eeuw niujeten achten van een vrijheid reeds in de zestiende, naar het oordeel der Synodalen zelven eïl.,!fc.elfs .uitnemend wist te gebruiken; en 4^. eindelijk, waarom men ook in 1885 zich niet gedragen mocht naar den in 1816 door de Algemeene 3iyiio^e zelve bij haar eerste samenkomst gestelden en gevolgden regel bestaande verbintenissen aan een vroeger Kerkbestuur bij verwisse(lp,t Van verder betoog ten deze ling van Kerkenorde vanzelf vervallen ^). J^an de Contra- Memorie zich echter ontslagen rekenen door het historisch principieel onderzoek, aan dit vraagstuk van kerkelijk recht gewijd ^•n door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman en Dr. F. L. Rutgers, in j>un geschrift: „De rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke Kerken"", dat dezer dagen de pers, verliet en bij de heeren Kemink & Zoon te Utrecht Avordt En de resultaten toch én de beweringen van dit geschrift uitgegeven. dat de Contra- Memorie volstaan kan schijnen derwijs gegrond te zijn met er in het algemeen naar te verwijzen. Ten slotte wordt daarom alleen nog de aandacht gevestigd op de ongerijmdheid die in de bewering ligt, alsof ooit het stemmen voor zulk een artikel in rechten correctioneel of crimineel zou kunnen verImmers als de voorzitter van eene vergadering aan een volgd worden. dier vergadering, waarin dat lid nog wel verplicht is zijn stem uit lid vraagt of hij tegen of voor een aanhangig voorstel is zoo te brengen om óf ja óf neen sluit dit eo ipso liet recht voor den ondervraagde in 2

;van

nisatie in

;

,

:jjOi(|)

,

i

,

,

,

,

Synodale Hand. 1816, Zie Rapport van den lioogl. Royaards van 1816, En voorts d. S. Lohman <m Rutgers, De rerhtsbevoegdhekl j.laatsehjle Keilen. Keniiuk K; Zoon. 188G. j). 8 3.

1)

16

Juli

(inzer

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 86

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's