Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 16

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

[14 bij de Synodale Commissie, en waar niet geweest; maar de slotsom was, dat de Kerkeraad van Amsterdam op den &4sten Mei 1875, na een afmattende worsteling van drie jaren, ten slotte toch veroordeeld wierd, on deze moderne leerlingen op zijn registers te boeken. Deze beslissing is eerst den 19den Augustus 1875 in den Kerkeraad aan de orde gesteld, en toen midden in den zomer, toen tal van leden van huis waren, in een zeer onvoltallige vergadering met ééne stem meerderheid door den Kerkeraad aanvaard. Slechts 48 leden van de 84 waren tegenwoordig, en met 25 stemmen dreef hel toenmalig moderamen, in weerwil van het ernstig verzet en protest der 23 anderen leden, de zaak door. Deze schande moet niet toegedekt, maar met diepe schaamte Ze is nu eenmaal van den Kerkeraad niet weg te luide uitgeroepen. nemen, en nog heden ten dage boet hij voor de zedelijke verzwakking, die dit bukken voor een last, die met Gods woord streed, over hem

Provinciaal Kerkbestuur, toen

al,

in

behandeling

heeft gebracht.

§

6.

HET VERZET VAN ALLE BELIJDERS DES HEEREN TEGEN HET FATALE ARTIKEL 38. Toch was hiermee de bange en pijnlijke worsteling over het al of van moderne aannemelingen aan de Tafel des Heeren nog

niet toelaten

op verre na en

niet uitgestreden.

Niet alleen te Amsterdam, maar ook elders dreigden moeielijkheden; het ging toch niet aan, dat om elke aanneming telkens een wor-

steling zou

worden doorgestaan,

als

den Kerkeraad van Amsterdam drie

jaren in spanning hield.

De Modernen zagen hiervan zelven het onhoudbare in, en waren dan ook bedacht op afleidende middelen. Zij waren sterk in de Hoor/ere Besturen gelijk de Rechtzinnigen in de Kerkeraden. Wat dan natuurlijker, clan dat zij het plan opzett'en om de macht der Hoogere Besturen al uit te breiden en die van de Kerkeraden steeds meer in te krimpen. Vooral op Art. 38 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs, dat aan de Ouderlingen het recht tot afwijzing van moderne calechisanten toestond, had men het van meet af, als op den ergsten steen des En zoo kwam men dan ook al spoedig ter bane aanstoots, gemunt. met voorstellen, om dit veelbeteekenend artikel te wijzigen. Lang duurde de voorbereiding, die tot uitvoering van dit plan moest leiden, want veler gevoeligheid was te ontzien en de schijn moest bewaard blijven. Maar in 1877 was men toch zooverre gereed, dat het nieuwe concept-artikel de wereld inging, dat na velerlei wijzigingen in 1879 wet is geworden. Dit nieuwe reglementsartikel had eeniglijk ten doel, om aan de

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's