Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 40

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

38

§

En

d.

11--

'"^-

KUVrEK TE AJISTEKDAM.

Art. 4 van bedoeld reglement en instructie te

eindelijk

laten vervallen.

De inhond

dezes aan

lende, blijven wij

nwe

belangstellende overweging aanbeve-

met broederlijke

lieilgroete,

Het Presbyterle voornoemd: (get.) J. C. Gkoenewegen, Praeses, J. H. VAN UER Linden, Scriba.

Amsterdam, 3 Januari 1870.

Het

voorstel ging dus

uit van het Presbyterie, waarin toentertijd van de tlians geschorste Ouderlingen zitting hadden. Eer schijnt voorstander van dit voorstel geweest te zijn de heer J. H. van der Linden, van wien bekend is, dat zijne genegenheden in gansch andere richting liggen. Althans op 28 Maart 1870 was hij het, stellig

niet

meer dan

drie

voorstel deed, om het Presbyteriale schrijven in de eerstvolgende vergadering aan de orde te doen komen ^). Op 11 April 1870 besloot de Kerkeraad het door te zenden aan de Kerkelijke Commissie, „om consideratie en advies" "). En den 1(3 Mei stelde de Kerkelijke Commissie daarop dit die het

antwoord

^)

vast

Aan den Algemeenen Kerkeraad te

der Ned. Herv.

Gemeente

Amsterdam.

De

ComQiissie tot bestuur over de kerkgebouwen, goederen, fonden inkomsten der Ned. Hervormde Gremeente alhier, heeft ontvangen een schrijven van den Algem. Kerkeraad d.d 14 April 1870, inhoudende verzoek om, ingevolge Art. 41 van het Algemeen Reglement voor deze Commissie, te dienen van consideratie en advies omtrent een voorstel tot wijziging van sommige art van dat Algemeen Regl., aan den Kerkeraad ingediend door het Presbyterie, Ter voldoening aan dat verzoek heeft de Commissie de eer het volgende ter kennis van den Algemeenen Kerkeraad te brengen en aan zijn oordeel te onderwerpen. Het voorstel van het Preshjlerie komt in korte woorden hierop neder de voordrachten of nominaiiën voor de benoemingen van Leden der Kerkelijke Lommissie, vooral van Gemeente' eden worden afgeschaft. Als motief wordt alleen aangevoerd: dat die voordrachten vooral van Gemeenteleden, door de Co>nmissie zelve, inbreuk maken op de vrijheid van den Algemeenen Kerkeraad in het doen eener keuze. Tegen dit voorstel bestaan bij de Commissie onderscheidene bezwaren. Vooreerst acht zij het voorstel ontijdig. Het is nog geen jaar geleden, dat de stemgerechtigde leden der Gemeente zijn geraadpleegd over de vraag, of het Beheer der kerkelijke Goederen van deze Gemeente op den bestaanden voet zal worden voortgezet? Die vraag is met overgroote meerderheid toestemmend beantwoord. Daardoor is het Alo-emeen Reojlement der Commissie bestensen

:

,

^)

Kerlcei'aadsprotnc.i\é.

'')

Ibid.,

dd.

11

Juli

'28 Maart, ~) Ibid., dd. 1870. 18 70., Tol. 17S 180. •

Il

April

18 70,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's