Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 113

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 113

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

111

BIJLAGEN.

gescheiden zijn geweest; in /adis, blijkens de geheele geschiedenis van het kerkelijk wezen, in jure, omdat de verordeningen ter zake der verordeningen omtrent het beheer vroeger steeds van het politiek gezag zijn nitgegaan, of niet anders dan met zijne medewerking tot stand kwamen: dal, dat, steunde de Kerkelijke organisatie van 1816 op hare aannemingdoor de kerk, het ook volkomen waar is, dat die aanneming niet mag gesplitst worden, maar ze moet worden opgevat, zoo als ze was en is, te weten mei de hij haar hellende ondrrseheidiiKj iHnschen beheer en besluur; dat de opvatting van Art. 55 van het Algemeen Reglement eigendunkelijk is, in strijd met den geheelen historischen loop van de zaak der kerkelijke goederen, en de toepassing van Art. 55 op deze wijze ook niets beteekent, daar zij inderdaad is hel eenzijdig schqypen van een lilel ran (jezag over de gemeenten, uit kraehl eener bepaling, iraarlegen indertijd lal van geineenlen zijn opgekomen ; dat ook het beginsel, waarvan bij de beslniten der Synode wordt nitgegaan, dat de gemeente slechts in dien zin, dat zij integrerende gedeelten zijn van de geheeleKerk als een universum, en ook niet anders autonomie bezitten, daar zij steeds onderworpen zijn aan de algemeene voorschriften der Kerk, in casu niet opgaat, vooreerst omdat ,de Kerk" niet synoniem is met ,de Synode" en voor de Synode slechts geldt, tantum i)ermissnm quantum commissum, haar commissnm slechts is geestelijk besturen, met inbegrip van wat onmiddellijk daartoe behoort, en zij de magt van stoffelijk bekeer, die zij nooit gehad heeft, zich zonder medewerking der gemeenten niet kan verschajBFen, of, als zij zich die aanmatigt ten eenenmale het democratisch beginsel misde vrije verkiezing van kent, waarop de regeling van het ])eheer steunt de slemgeregligden der gemeenten; dat verder de reden, welke de Synode aanvoert voor haar handelend optreden, dat het Algemeen CoUegie de gemeenten met vrij beheer niet onder toezigt kan brengen, niet aannemelijk is, omdat zij voor die gemeenten evenmin haar regeling op een verbindenden rechtsgrond kan bouwen en daaraan verbindende uitvoeringgeven; dat het gewenschte verband van bestuur en beheer welligt verkregen had kunnen worden, mits met vrije niedeavrking van de slemgeregligden der gemeenten als de Synode zich na het Koninklijk Besluit van 9 Februari 1866 in geheel democratisch-vrijzinnigen geest had gereconstrueerd door noodige versterking van het leeken-element, maar dat, nu dit niet geschied is, en ze integendeel zelf krachtig heeft medegewerkt tot een afzonderlijk Algemeen Collegie van Toezigt, ze een bedenkelijken en gevaarlijken weg bewandelt, met te trachten weder af te breken wat ze zelf opbouwde, en geene rekening te houdjen met den te voorzienen tegenstand, die ook voor hare bestuurs-quotisatie noodlottige gevolgen naar zich zou kunnen slepen dat ook nu nog het eenige middel om tot eene algemeene geldende regeling te geraken zou zijn, zulke verandering in de samenstelling der Synode in het leven te roepen, als hiervoren is aangeduid, die bij de gemeenten vertrouwen kan wekken en hope kan geven voor hare vrije medewerking, den eenigen regtsgrond voor eene algemeene verbindende regeling." (Syn. Hand. Bijlage 1872, p. 183 vv.).

altijd

:

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 113

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's