Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 84

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 84

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

:

§ 22a. DE WIJZIGING in de beheersregeling van

82

14 DEC. 1885.

uitlokken van het Gemeente votum aangaat, zoo vergist de Classicale Memorie zich door te zeggen, dat dit recht nu pas wierd ingevoerd; want in de nu geschrapte bepaling van art. 8 ah 2 stond juist dit/elfde recht „dan is de Commissie verplicht de stemgegeschreven met de woorden rechtigden te laten beslissen' ; terwijl ook toen reeds bepaald was in art. 41: „alle stemmingen der stemgerechtigden, die het Kerkelijk Beheer :

aangaan, worden door de Kerkr^lijke Commissie geleid.'^ Waaruit volgt, dat de geheele voorstelling der Classicale Memorie, alsof de geschorste leden hiermee „eene geheele omkeering in het aanzijn riepen" (blz. 21) afstuit op de onwraakbare woorden van de omschrijving van het recht, dat reeds vóór 14 December 1885 ten deze gold ^). Doch tegen dit stelsel van vermoedens en veronderstellingen en onderstelde plannen, die door allerlei vergissingen waarschijnlijk moeten

Immers worden, zegge de Contra- Memorie geen woord meer. de eigenlijke hoofdgrief ligt niet in het dusver besprokene, maar schier uitsluitend in de nog niet genoemde bijvoeging, t. w. die van art. 41, waarbij voorziening wierd getroffen en een regel aangegeven voor het geval, dat een Kerkelijk Conflict aanleiding gaf tot gelijktijdig optreden van twee Kerkeraden. Het luidt aldus gemaakt

„Bijaldien de Kerkeraad (zoo Algemeene als Bijzondere), bij het vervullen zijner roeping om de Gemeente bij Gods Woord te houden en de drie Formulieren van eenigheid als accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze mocht worden bemoeilijkt, dat hij zich genoodzaakt zag in volstrekten zin naar het

men Gode meer gehoorzaam moet

zijn dan den menschen, door schorsing of afzetting van meerdere zijner leden, of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht om als wettig bestuur der Gemeente op te treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur zich in de zaken van deze Gemeente mengde om te willen doen wat des Kerkeraads is, of ook een tegen-Kerkeraad geformeerd werd, zal de Commissie voortgaan met den oorspronkelijken Kerkeraad (zoo Algemeenen als Bijzondereu), die de Gemeente bij Gods Woord zocht te houden, als den eenigen wettigen te erkennen, en bij de uitvoering van alle bepalingen van dit Reglement, die van , Kerkeraad" gewaden, uitsluitend hem daaronder verstaan."

gebod, dat

te handelen, of

Vooral

dit

niet te ver, zoo

bijvoegsel

men

heeft

oordeelt, dat

gegeven, en

aanstoot er,

ware

dit

men waagt

artikel slechts in

zich

de pen

en het is van dit artigebleven, gansch geen Conflict zou ontstaan zijn „Een opdracht, die zoo sterk dat de Classicale Memorie getuigt kel, ;

:

^) De opmerking der Classicale Memorie op blz. 22, dat de bepaling „Stemgerechtigd zijn allen die door den Algemeenen Kerkeraad bij de onder zijne leiding te houden stemmingen als zoodanig erkend zijn", aan den Kerkeraad macht gaf, om geheel willekeurig te bepalen, wie voor het Beheer stemmen zou, berust op misverstand. Er staat toch juist, dat de stemgerechtigden voor het Beheer dezelfde zijn zouden, die ook stemgerechtigden zijn voor het Kiescollege. Dus juist het tegendeel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's