Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 99

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 99

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

1;

§ 25.

97

DE HOUDING DER GESCHORSTEN.

wijl het doorsnijden van dien band alleen door den Kerkeraad kon geschieden, en ten tweede, omdat de Kerkeraad dien band reeds lang geleden doorgesneden^ had. Men leest toch in de notulen van den Algemeenen „De conclusie van het Rf\pport wordt Kerkeraad d.d. 20 Mei 1875 aangenomen, met dien verstande, dat door de wijziging van artt. 20 en 32 van het Algemeen Reglement der Kerkelijke Commissie de bepaling, :

dat de Koster der Nieuwe kerk in zijne betrekking bode is van het Provinciaal Kerkbestuur en der Classis, is vervallen, waarvan aan de genoemde Besturen kennis zal gegeven worden" ^). Dit besluit wierJ genomen op 20 Mei 18 75, en dus ruim eene maand na de aanneming van de Beheers voorstellen van Dr. Van Ronkel ~). En wat betreft de lokalen, zoo zij kortelijk herinnerd, dat de Minister van Eeredienst in Maart 18 IG bij heeren Kerkvoogden, door den Kerkeraad, aanvrage deed, om localiteit voor^ de vergaderingen van het Provinciaal Kerkbestuur dat Kerkvoogden daarop de leden van het Provinciaal Kerkbestuur naar de Gecommitteerden voor de Nieuwe kerk verwezen ^) en dat op 1 April 181G ingevolge advies van deze besloten wierd, de bekende Kamer daarvoor in gebruik te geven onder bijvoeging: „dat de kosten door de weinige vergaderingen te gering Avaren, om dezelve in rekening te l)rengen" *); welke laatste bepaling duidelijk toont, dat er niets plaats greep dan in gebruikgeving, niet het aangaan van een verplichting. In 1859 heeft de Kerkeraad dezen aldus ontstanen toestand bestendigd door, ramens de Gemeente, in art. 17 van het Beheersreglement een last aan heeren Kerkvoogden te verstrekken, dat steeds ook voor de hoogere Besturen de noodige lokalen gereed zouden zijn. Maar op 12 April 1875 heeft diezelfde Kerkeraad dezen last weder IcriifK/enoinen. Desniettemin is de Kerkvoogdij nog tien jaren lang voortgegaan met aan deze Besturen gastvrije ontvangst en verzorging te verstrekken, zonder hiervoor ooit iets in rekening te brengen. Toen echter op 6 Januari bleek, dat bestendiging van deze gastvrijheid de Kerkvoogdij in moeilijkheden tegenover de Gemeente zou brengen, en de veiligheid van het Beheer gevaar liep, zijn heeren Kerkvoogden, zij het ook noode, er toe overgaan, om deze gastvrijheid op te zeggen en zonder nu juist op dank voor het dusver verleende genot gerekend te hebben, waren Kerkmeesters er toch zeker geenszins op voorbereid, dat de gast bij het scheiden van de markt onder begeleiding van een deurwaarder recht zou komen beweren. ;

;

De houding der

§ 25.

geschorsten,

Na 4 Januari is nergens door de geschorsten verklaard, dat zij deze wel dat zij zich, ter voorkoming van erger. schorsing aanvaard hebljen ;

^)

Kerkeraadsprotoc. 41,

fol.

245,

Kuyper, die deze jaren geen lid van den Kerkeraad was, bleef van dezen maatregel geheel onkundig, en stelde in zijne onwetendheid de losmaking van dezen band op 7 December 18 85 opnieuw voor. 3) "Not. der Kerk. Comm. B. fol. 174. ^)

Dr.

+)

Ibid. fol.

17

7.

7

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 99

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's