Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 60

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 60

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

58 Uit dien hoofde vertrouwt de Kerkeraad van Amsterdam-. 1. dat zijn onvervreemdbaar recht, om zich voor alle dingen, desnoods tegen alle menschelijke inzettingen, beslissingen, ordinantiën of bevelen, op Gods Woord te beroepen, niet zal worden betwist; 2. dat hem onvoorwaardelijk zal worden toegegeven, dat, wat ook de thans vigeezeer feilbare rende, altoos en van feilen wemelende reglementen onzer kerken mogen inhouden, de bepalingen dezer reglementen nooit waardij tegenover Gods Woord zullen gerekend worden; en in eenige 3. dat het hem ook door het hoogste collegie als Christelijke plichtsbetrachting zal worden toegerekend, bijaldien hij ongehoorzaam blijft aan een menschelijke lastgeving, zoolang hem het bezwaar niet is ontnomen, dat deze tegen Gods Woord ingaat.

hem

En op als hierna

dit

standpunt zich alsnu plaatsende, geeft hij op de wijze rekenschap van zijne overtuiging, dat meergemelde het Provinciaal Kerkbestuur metterdaad voor den eisch

volgt,

lastgeving van

van Gods Woord niet kan bestaan. In

1.

de

Heilige

wordt de

Schrift

instelling

van

het heilige

Avondmaal door den Heere Jezus zelven in rechtstreeksch verband geplaatst met de belijdenis van zijn persoon en zijn verzoeningswerk en wel dit laatste niet in vagen of onzekeren, maar in zeer bepaalden als hoofdzakelijk gelegen in het verbreken van Jezus' lichaam en de vergieting van zijn bloed voor de vergeving van veler zonde. n Neemt, eet, sprak de Heere, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken tvordt ; doet dat tot mijne gedachtenis" En desgelijks: „Deze drinkbeDoet dat, zoo dikwijls gij dien ker is het Nieuioe Testament in mijn bloed.

zin,

zult

drinken,

eten

en

tot

mijne gadachtenis.

dezen drinkbeker

zult

Want

zoo

dikwijls

gij dit

drinken, zoo verkondigt den

brood zult

dood des Heeren

11: 24 26). haar toelichting vindt in deze andere betui„Drinkt allen daaruit; want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen ging Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden" (Matth. 26: 27, 28). Zoo wil dus de Heilige Schrift, dat het heilige Avondmaal niet slechts eene zinnebeeldige handeling zal zijn, waarbij de aanzittenden zich iets naar eigen goedvinden denken, maar zeer bepaaldelijk, dat het zijn zal eene handeling, die te gedachtenis van den ten eerste Heere geschiedt; ten tweede zulk eene handeling te zijner gedachtenis, die belijdenis inhoudt van een verlossing, die van de vergieting zijns bloeds is uitgegaan; en ten derde zulk een belijdenis van zijn zoendood, die over het kruis heen zich uitstrekt naar zijn wederkomst op de wolken welke laatste heenwijzing niet slechts uitgesproken ligt in de woorden: „totdat hij komt"; maar eveneens in deze andere: „En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, totdat

hij

Een

komt"

(1

uitspraak,

Cor.

die

:

:

;

tot

dat ik met u die nieuw zal drinken (Matth. 26: 29).

op dien dag,

Vaders

r

in het

Koninkrijk mijns

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 60

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's