Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 8

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

6

oké Back

//'tpisbrutjck in

3s

Ijier

mm

afgebncn

't

jan

nlUttgskena ingelnacljt

LXX

en nri)t."

Eenigen lijd daarna is deze reformalie ook doorgedrongen tot de Kerken van de steden en dorpen rondom Amsterdam gelegen; waarna de Kerk van Amsterdam zich gehaast heeft om met deze Kerken in Classicaal verband te treden; door deze Ckissis wederom met alle Kerken van Holland; en door deze Kerken van Holland ten leste met de Kerken van alle zeven Geunierde Provinciën onzer Republiek. Grondslag van deze vereeniging was de Belijdenis van den Martelaar Guido de Brés, wiens kostelijk geschrift, met den Heidelbergschen Catechismus en de later van Dordrecht ingevoerde Leerregelen, voor alle deze Kerken en zoo ook voor de Kerk van Amsterdam, als accoord van kerkelijke ge-

meenschap

gold.

van deze gemeenschap was door onderscheidene Nationale Synoden van het laatst der zestiende eeuw een Kerkenorde ontworpen, die in 1619 door de Dordsche Synode nogmaals herzien, ruim twee

Ter

regeling

lang ook in de Kerk van Amsterdam gegolden heeft; terwijl het beheer van de Kerkelijke goederen al dien tijd in handen van de plaatselijke Overheid was, doende deze zelve professie van de Gere-

eeuwen

formeerde Christelijke Religie. In dezen betrekkelijk goed geregelden toestand kwam echter de Fransche Revolutie een breuke slaan. De beroeringen dier Revolutie sloegen uil Parijs ook herwaarts over; Overheid hield op de Gereformeerde Religie te belijden plaatselijke de de jaargelden der leeraren wierden een tijdlang ingetrokken, onderscheidene leeraren wierden in 1796 om hun verknochtheid aan onze traditiën geremoveerd of ontzet uit hun bediening; en de heilige alle bestedelijke Overheid was ten slotte genoodzaakt, zich uit moeiing met het Kerkelijk beheer terug te trekken, en droeg dit in als vertegenwoordigende de plaatselijke 1810 aan den Kerkeraad Kerk, over. Maar nóg bedenkelijker verandering in den vanouds bestaanden toestand bracht het jaar 1816, toen de Landsoverheid meende de aloude en welbeproefde inrichting van onze Gereformeerde Kerken eigenmachtig te moeten wijzigen. Van Overheidswege wierd toen de oude Gereformeerde Kerkinrichting op zij gezet, en een geheel ongevan hoogere reformeerde, op politieke leest geschoeide hiërarchie Besturen aan de Kerken dezer landen opgedrongen. Met de overige Kerken van deze Classis protesteerde destijds ook de Kerk van Amsterdam tegen dezen gewelddadigen inbreuk op de rechten der Kerk. Maar ook aan dit protest stoorde men zich niet. Zelfs wierd het wederom saamkomen der vrije Classis als Collegie van Kerkelijk Bestuur door de Overheid verboden. En eer Amsterdam het zelf wist, ja, zonder dat de leden der Kerk er ook maar het geringste van merkten, bevond deze Kerk zich op eenmaal gebonden onder eene haar vreemde macht, die geheel in strijd was met haar geaardheid en haar historie. ,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's