Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 84

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 84

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

Aan de jeugdige gemeenteleden, voor

ivelke

de attesten zijn aangevraagd.

De Kerkeraad heeft uit eene mededeeling van het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland vernomen, dat Ge alsnog blijft aandringen op het verlangde attest, teneinde U door aanneming elders den toegang te laten ontsluiten tot het H. Avondmaal des Heeren. Tot zijn leedwezen heeft de Kerkeraad echter aan de Synode moeten berichten dat hij, uit gehoorzaamheid aan Gods Woord, U dit ,

attest niet mocht uitreiken.

Ook U wenscht de Kerkeraad hiervan mededeeling

te doen, om op zich zelf genomen tegen het uitreiken van een attest van zedelijk gedrag bezwaar zou hebben gemaakt en U alle vermoeden te ontnemen, alsof willekeur hem bewoog,

zelfs

den

schijn

te

mijden,

alsof

hij

,

U

niet ter wille te zijn.

Indien ge, hier of elders,~aangenomen wierdt, erlangt ge toegang de Tafel des Heeren, en dat nu juist is het, wat U, naar de uitspraak van Gods heilig Woord, tot zonde zou worden zoolang Ge niet tot de belijdenis komt van „Jezus Christus als den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker, die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." Alzoo toch spreekt de Heere in zijn Woord: „Zoo dan wie onwaar diglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mensch beproeve zichzelven , en ete alzóó van het brood en drinke van den drinkbeker want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren." Ook al mocht het dus zijn, dat buiten ons toedoen U gelegenheid tot aanneming verleend wierd toch blijven we U ten dringendste bidden dat ge U toch niet tot de Tafel des Heeren begeven moogt, zoolang uwe ziele niet gekomen is tot de vreugdevolle belijdenis, dat er geen andere verzoening voor onze zonden is, dan in het bloed van tot

;

,

,

,

,

Christus.

Voorts is U bekend, dat de Kerkeraad steeds bereid is, U gelegenheid tot afleggen van belijdenis des geloofs te verschaffen, zoodra ge hiertoe bereid zijt bij een leeraar der gemeente, die bij deze aanvrage aan de opzieners der gemeentereen oordeel ook over uwe Belijdenis toestaat. Eene Kerk van Christus, zonder de belijdenis van dien Eenig Heerlijke, is nu eenmaal onbestaanbaar. En daarom zij U toegebeden, dat de ure niet meer verre moge zijn, waarop de Kerkeraad U met hartelijke blijdschap tot den heiligen Disch des Heeren zal kunnen toelaten, als met hem één zijnde in de dankbare belijdenis van wat God de Heere in zijn lieven Zoon aan ons, in ons-zelf verlorenen, geschonken heeft. Uit deze concepten zelve blijkt genoegzaam, wat uwe Commissie bedoelt, en door welke motieven zij is geleid , zoodat nadere toelichting hiervan overbodig is. Voor verdere voorstellen bestaat op dit oogenblik nog geen aan-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 84

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's