Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 33

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 33

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

31

om

voor hun betere bedoeling uit te komen; Gods Woord terugtrok. Dit laatste heeft de Kerkeraad dan ook met volle bewustheid gedaan, want alvorens over de zaak zelve te stemmen, legde hij bij molie van orde deze gewichtige verklaring af: »Dat aan den Kerkeraad zijne verplich-

scholen, gelegenheid bood,

en dat

hij

zich voorts achter

tingen allereerst door God den Ileere in zijn Woord zijn opgelegd, en hem voorts, met opzicht tol regelmaat en orde, zijn voorgeschreven in de

reglementen der Synodale organisatie. Dat nu, waar deze geboden Gods en deze menschelijke maatregelen van orde elkaar niet uitsluiten noch weerspreken, de zaak geleidelijk loopt. Maar ook dat, waar de eisch der Synodale organisatie hem met den eisch van Gods Woord in strijd brengt, de Kerkeraad, als in dienst van God staande, Gode meer gehoorzamen moet dan den menschen." En wel had Ds. Lütge aan het medestemmen over deze motie door een tijdelijk verlaten van de vergadering geen deel genomen, en verklaarde behalve de Praeses Ds. Posthumus Meyjes, zich nog één lid er tegen, maar met uitzondering van deze drie schonk de geheele vergadering hare hartelijke instemming aan deze belijdenis van het machtig Protestantse/ie beginsel.

eenig Reglement, maar uitsluitend op Gods Woord gingmen de moeilijke positie der klagers en aanvragers wierd erkend; een weg ter doelsbereiking wierd hun aangewezen. Slechts één ding verklaarde de Kerkeraad niet te kunnen, niet te mogen, en niet te zullen doen: Tot de erkenning van het Moderne ongeloof als ware dit een aannemelijke belijdenis van den Niet

op

het beroep. Eigen schuld beleed

;

mede. er onder deze jongelieden, die met zooveel aandrang den toegang tot het H. Nachtmaal begeerden, althans nog enkelen zouden gevonden worden, die in hun drang tot belijden, althans dit ééne nog betuigen wilden, dat hun zucht tot aannemingvoortsproot uit lust, om den Middelaar als den eenigen en algenoegzamen Zaligmaker te belijden, die stierf voor onze zonden en om onze rechtvaardigmaking is opgewekt. Meer had de Kerkeraad niet gevraagd. Hij vroeg niet, gelijk men verkeerdelijk gemeld heeft, onderteekening der XII Geloofsartikelen. Hij vroeg óók niet, gelijk men hem eveneens ten onrechte heeft toegedicht, een voorafgaande belijdenis. Het eenige waarnaar hij, blijkens het rapport van zijn Commissie, onderzoek deed was naar het motief, naar de bedoeling, naar de beweegChristus,

werkte

hij

niet

De vraag was nu, of

reden, die de aanvragers leidde.

Ware er dan ook maar één enkel persoon onder deze leerlingen geweest, wien het metterdaad om belijdenis van den Heere Jezus ware te doen geweest, dan zou gewisseiijk zulk een belijder wel voor de deugdelijkheid van zijn bedoeling zijn uitgekomen. Maar, helaas, dit geschiedde niet. Enkelen zwegen geheel, en zij die hunne aanvrage om een Attest hernieuwden, voegden daaraan ook niet één enkel woord toe, om den Kerkeraad gerust te stellen. Hiermee rees het vooraf reeds bestaande vermoeden, dat alle deze personen beslist modern, en dus loochenaars van de Verzoening door

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's