Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 61

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 61

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

"

59 Uit

2.

het

sub

aangevoerde

1

dal aan dit heilig Sacra-

volgt,

ment naar de bedoeling der Heilige Schrift niet naar behooren kan worden deelgenomen, dan door dezulken, die het Avondmaal vieren willen ter gedachtenis van den Ileere Jezus Christus, in het geloof aan de verzoenende kracht van zijn offerande, en in de verwachting van zijn

En dat derhalve, naar luid der Heilige Schrift, de opvolging van het gebod: „Doet dit tot mijne gedachtenisse'', alleen mogelijk is bij hen, die aan den heiligen Disch toetreden met de belijdenis, dat Christus de Heere is, in wiens sterven hun leven ligt en wiens toekomst toekomst.

ze beiden.

Dit zoo zijnde, ontstaat nu echter de vraag, of de Heilige het desniettemin zoo al niet voor normaal dan toch voor geoorloofd houdt, dat ook anderen mede aanzitten, die tot deze belijdenis nog niet kwamen, of ook haar verwerpen en tegenstaan. En al belijdt de kerkeraad nu ook van ganscher harte, dat het oordeel over den inwendigen mensch hier nooit beslissen mag, overmits niemand ook bij de beoordeeling van zich zelven geheel vrij en God meerder dan ons hart is, zoo moet niettemin de vraag staan blijven: of toetreding tot den heiligen Disch, naar luid der Heilige Schrift, onverschillig of althans geoorloofd en niet verboden is, bijaldien ook de belijdenis van den Heere en zijn verlossingswerk ontbreekt. En op deze vraag nu geeft de Heilige Schrift ons het stellige 3.

Schrift

antwoord in onwaar diglijk schuldig

pioeve ker.

een

zijn

zich

1

Cor. 11

dit

brood

aan

zelven,

Want

die

oordeel,

niet

het

en

:

27

eet,

— 29,

lichaam en ete

waar gelezen wordt:

of den

alzoo van het

onwaardiglijk

eet

brood, en

en drinkt,

onderscheidende het lichaam

Maar

Heeren.

bloed des

die zal

de mensch

be-

van den drinkbe-

drinke

die eet tu

des

„Zoo dan, wie

des Heercn drinkt,

drinkbeker

drinkt zich

zelven

Heeren.

Hier stelt alzoo de Heilige Schrift den eisch ten eerste dat de één de ander niet aan den Disch des Heeren zal toetreden ten tweede dat de beslissing ten deze daarin dient gezocht, of de persoon, die wil toetreden, wel „het lichaam des Heeren" onderscheidt; ten derde dat een iegelijk hierin zichzelven wel te beproeven heeft en dat handelen in strijd met dezen regel zonde, zware zonde is, want dat het schuldig stelt aan het lichaam en bloed des Heeren, ja zelfs een oordeel over den schuldige en zijn kerk haalt. Ook dit laatste. Want er volgt onmiddellijk op: „Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en :

wel,

;

;

velen slapen'

(vs.

30).

Uit welke strenge vermaning blijkt, dat er een zeer ernstige zonde voor God wordt begaan, bijaldien bij het heilig Avondmaal des Heeren personen toetreden, die niet het lichaam des Heeren onderscheiden; en dat door deze zonde zulke personen niet alleen over zich zelven een schuld halen jegens „het lichaam en het bloed des Heeren/' maar ook een oordeel Gods over de gemeente brengen. 4. Eindelijk blijkt uit de Heilige Schrift, dat er naar de beschikkinge en bestellinge Gods, Opzieners in de kerke Christi zijn aangesteld, wier roeping het is voor het heilig houden van de heiligheden

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's