Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 124

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 124

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

122

OPENBAAR SCHRIJVEN.

Meent het Classicaal bestuur te weten, wie in de vergadering van den 14^^" December jl. vóór de bedoelde vijzigingen hebben gestemd, het kan dit niet vernomen hebben door openbaar gerucht, maar móet daarnaar een inquisitoriaal onderzoek hebben ingesteld, of door zijn eigen leden, die tevens leden van den Kerkeraad zijn, zijn ingelicht. De bezwaarden heeft het, ondanks voor Kerk. Opzicht en Tucht, niet gehoord. art. 8 Regiem, Zoo er, helaas, iets van ergerlijken aard in de gemeente Amsterdam geruchtmakend werd, dan heeft het Classicaal bestuur, door zijn voorbeeldeloos besluit om 80 leden van den Kerkeraad voorloopig te schorsen, zelf dit gerucht veroorzaakt. Doch heeft het werkelijk het bezwaar, dat het tegen hen gelden doet, wat ieder hunner betreft, behoorlijk onderzocht? Want wel moest het zich tot voorloopig onderzoek bepalen, omdat het meende, dat de gebleken bezwaren aanleiding zouden kunnen geven tot ontzetting uit de kerkelijke bediening, doch het bezwaar zelf moest gegrond worden bevonden, zou art. -18 toepasselijk zijn. Wij durven vragen, door welke bewijsmiddelen maakt men tegen ieder onzer afzonderlijk het ten laste gelegde feit goed? Het is toch geene behoorlijke omschrijving van het gezegd worden het te feit, kortweg allen aan te klagen, die hebben bedreven; men moet met opzicht tot ieder in het bijzonder aanwijzen, op wat grond men h< m bepaaldelijk beEn even vaag is het dat zonder nadere bepaling, slechts ticht. in algemeenen zin, gesproken wordt van de wijzigingen en bijvoegingen zonder aanduiding waarin die wijzigingen en bijvoegingen hebben bestaan. In de ons toegezonden Memorie van het Classicaal bestuur van Arasterdam, welke wij mogen aanhalen, ofschoon zij wel niet als proces-stuk zal bedoeld zijn, vinden wij (blz. 14): „de verandering van art. 5 is eene- verbetering;"' in het oude art. 10 v/erd de uitdrukking „rechterlijke uitspraak" als onduidelijk door » uitspraak van den burgerlijken rechter" vervangen de verandering in art. 23 gemaakt is slechts eene w ij z i g i n g van redactie." Behooren zij, die als leden der vergadering wettig worden opgeroepen, om te stemmen over eene verbetering, eene verduidelijking, of eene wijziging van redactie deswege op staan den voet onmiddellijk geschorst en voorts uit hunne bedieningDat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn, ontzet te worden? en blijkens dezelfde Memorie, die zich over andere dezer wijzigingen zeer ongunstig uitlaat, is het ook de bedoeling, pJthans van het Classicaal bestuur, niet. Het vergrijp moet begaan zijn, niet door het stemmen voor al de in omvraag gebrachte wijzigingen en bijvoegingen, maar onder die wijzigingen en bij;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's