Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 12

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

10 eigen woning goed heeten. En zoo nu ook slond de Kerkeraad met diepe schaamte, dat de Opzieners hier ter stede jaren lang de kudde in afval zijn voorgegaan, en ook, al gevoelen de tegenwoordige Opzieners zeer wel, dat er veel ook van hun eigen zonde, ontrouw en ongeloof medewerkt in deze

dronkenschap

het

hier.

in

Ouk

zijn ui

bekent

daarom kon noch mocht hij evenwel »het af hoereeren van den lleere der heirscharen", gelijk de Schrift het noemt, onbestreden in 's Heeren huis toelaten. Eerst keerde de daardoor verwekte strijd zich tegen de moderne predikanten. In hen stak uiteraard het grooter kwaad, omdat ze als Bedienaren des VVoords voor de gemeente optredende, week aan week bet werk der verwoesting in onze Kerk voortzetten. Deze strijd begon met een uitroep van den heer Ruys, na afloop van een moderne prediking in de Nieuwezijds Kapel, toen deze getrouwe broeder openlijk en luidkeels aan de gemeente verklaarde: „Dat zulk een prediking uit den Duivel was". Een consciëntiekreet, die, evenals elke ongezochte uiting van heilige verontwaardiging, zijn hooge beleekenis had. Doch hierbij bleef het niel. Ook in den Kerkeraad wierden achtereenvolgens een reeks van aanklachten tegen de prediking van moderne predikanten ingediend, begonnen tegen den heer Ilugenholtz; en herhaaldelijk is de poging gewaagd, om aan de Bediening van deze moderne leeraars een einde te maken. Doch, dewijl aan den Kerkeraad zelven hiertoe alle macht ontnomen was, overmits alleen hel Provinciaal Kerkbestuur hen kon afzetten; en dit Bestuur, wel verre van tot afzetting genegen te zijn, zelf schier geheel uit loochenaars van de eere Christi bestond, bleek alras, hoe volkomen hopeloos het was, om langs dien weg uitkomst te zoeken. afvalligen,

§4.

VERGRIJP DER ZEVENTIEN OUDERLINGEN. inziende, deden toen in 1872 de I1H. Feringa, Höveker enz. beslissenden stap, om tot zuiverder afbakening van de wederzijdsche positie te geraken. Deze slap beslond hierin, dat ze onder dagteekening van 27 Maart aan den Kerkeraad dit hierna volgende schrijven inDit

een

zonden

:

Aan den Kerkeraad

der Nederd. flerv. Gemeente

(e

Amsterdam,

WelEerw. en E e r \v. Heeren! De ondergeteekenden, Ouderlingen

der bovengenoemde Gemeente, doen toekomen afschrift van een adres aan de Gemeente, dat dezer dagen publiek gemaakt zal worden. Zij geven U de verzekering dat geene persoonlijke antipathie tegen sommige predikanten de drijfveer is geweest tot dezen stap; dat ook waar zij tot ernstige bestrijding genoopt worden van dwalingen

achten

zich verplicht

U

bij

dezen

te

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's