Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 69

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 69

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

67 1885 dier

in „Eensgezindheid" samengekomen, betuigt aan den Kerkeraad Gemeente haar volkomen sympathie met zijne houding in zake de

hangende

kwestie over de aanneming; bidt den getrouwen Opzieners kracht en wijsheid toe om in alle opzichten de eer van den Koning der kerk te verdedigen en te handhaven; belooft hun houwen trouw; en verzekert hun dat zij de mannen broeders, die voor de eer des Heeren zijn opgestaan, zal blijven erkennen als wettige opzieners der Kerke Christi te dezer plaatse, ook al mochten zij om den naam en de belijdenis des Heeren Jezus getroffen worden dóór eenigen banvloek van zoogenaamde hoogere kerkbesturen. licht,

XIII. Motie van den Algemeenen

Kerkeraad.

De Algemeene Kerkeraad berichte den Bijzonderen Kerkeraad, dat hij hem dank zegt voor de mededeeling der toegezonden stukken hem toebidt dat het hem moge gegeven worden zich niet door ;

vrees voor de Synode maar alleen door 's Heeren Woord te laten leiden en hem de verzekering geeft dat hij bij de moeijelijkheden, die daaruit voort zouden kunnen komen, op zijn broederlijken steun kan rekenen. ,

;

XIV.

EXTRACT

uit de Notulen van den Bijzonderen Kerkeraad der Nederduitse/ie Hervormde Gemeente te Amsterdam.

gehouden op den 5 den November 1885. Voorzitter Ds. C. A. Renier. 1. De Vergadering wordt door den Voorzitter geopend, enz. Vergadering

Art.

4.

stelt aan de orde een ingekomen schrijven van het Kerkbestuur van Noord-Holland, inhoudende: 1. bericht dat, naar aanleiding van het door den Kerkeraad genomen besluit, in vergadering van 23 Maart 11., ter zake het afgeven van attesten zijn van goed zedelijk gedrag, aan diegenen die elders belijdenis des geloofs wenschen af te leggen sommige jongelieden, leerlingen van predikanten

De

Praeses

Provinciaal

,

deze gemeente gemeend hebben zich bij dat besluit niet te kunnen nederleggen en zich deswege gewend hebben tot het Classicaal Bestuur van Amsterdam; 2. dat, waar het Classicaal Bestuur, zich vereeni-

in

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 69

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's