Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 16

1. bekendmaking van den Amsterdamschen kerkeraad; 2. bericht van reformatie; 3. verklaring der ontzette kerkeraadsleden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

12

zulke ambtdragers, die, zonder op tijdelijk voordeel te achten of zich door menschenvrees te laten terughouden, eeniglijk naar den wil des Heeren vroegen, op allerlei wijs door de hoogere Besturen bemoeilijkt, en, zoo ze het hoofd niet buigen wilden, óf gelijk Dr. Kohlbrügge buiten het ambt gehouden, óf gelijk De Cock, Ledeboer, Witteveen en vele anderen gestoord in hun bediening en uit hun ambt ontzet.

juist

Gold het hier nu een burgerlijk ambt, zoo zou uit den aard der zaak, § 2. zulk een vonnis van ontzetting, hoe onrechtvaardig ook, niettemin als votinis de conscientie binden en elk geoordeelde tot eerbiediging van zulk een vonnis gehouden zijn geweest. Wie in den burgerstaat door den wereldlijken rechter aan zijn goed, of aan zijn vrijheid, of zelfs aan den lijve gestraft wordt, heeft zich om der conscientie wil aan die straf te onderwerHet kruis van pen, ook al wraakt zijn onschuld de straf die hem trof. Golgotha, dat op last niet van den Kerkdijken rechter, maar van de Overheid wierd opgericht, blijft ook hierin altoos geldend richtsnoer. Maar geheel anders komt de zaak te staan nu er sprake is niet vanontzetting uit eenig burgerlijk ambt, maar van een tuchtgeding voor een Kerkelijke rechtbank. Het Koninkrijk der Jiemelen toch is een ander dan het Een verschil, waaruit voortvloeit dat de koninkrijk van aardsche macht. geldigheid van de uitspraak van den Burgerlijken rechter nooit van haar overeenstemming met „de weegschaal in het heiligdom" afhangen kan, terwijl omgekeerd elke uitspraak van den Kerkelijken rechter steeds gewraakt en verworpen iiioct worden, zoo ze niet door de inspraak uit de hemelen gedekt is. Het woord van den Heere zelven beslist hier. Het „binden en ontbinden op aarde^' is naar zijne uitspraak óf van geenerlei waarde, óf het moet tevens een binden en ontbinden in de hemelen zijn. „ \\'ie7i gij de zonden houden zidt^ zegt de Heere tot zijne ambtsdragers, dien zijn ze gehouden'. En de heilige apostel Paulus schroomt niet openlijk te betuigen, dat „den Satan overgegeven is,'' al wie hij, als Apostel, uitwerpt door de tucht. De Kerk van Christus is niet uit de aarde, maar uit de hemelen, en ook haar rechtspraak moet dus, om op den eerenaam van Kerkelijke rechtspraak te kunnen bogen en geldig voor de conscientie te wezen, wortelen in en sluiten op het oordeel dat over den aangeklaagde in de hemelen door onzen Heer en Koning zelven wordt geveld. En sluit het, gelijk bij zoo menig profeet en apostel, bij zoo menig, martelaar en hervormer, en bovenal gelijk in de tuchtzaak, waarin het Sanhedrin Jezus wikkelde, hierop niet, dan spreekt het vanzelf en toont ons het voorbeeld van apostel en profeet, van martelaar en hervormer, en bovenal van onzen Heere en Meester zelven, dat de aangeklaagde en veroordeelde alsdan zulk een vonnis voor van nul en geenerlei waardij behoort te houden, en zich te gedragen heeft, niet naar het schuldige vonnis vaneene door den Heiligen Geest verlaten rechtbank, maar, bij ontstentenis van een beter Kerkelijk oordeel, naar het getuigenis van Gods Woord, gelijk hem dit door de getrouwe belijders en in zijn eigen conscientie vertolkt wordt.

dan ook de profeten en apostelen, in weerwil van zulke vonmet de bediening va7i hin ambt voortgegaan ; en onze Heere Jezus Christus zelf, hoewel door de Joodsche Synode te Jeruzalem, die Sanhedrin heette, geheel gevloekt en uitgeworpen, is niettemin tot op den huldigen dag zijn profetisch en priesterlijk en koninklijk ambt blijven bedienen

Zoo

nissen,

zijn

steeds

£n bedient dit nog. Al wie door eenige

Kerkelijke rechtbank op aarde uit

zijn

ambt en be-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's