Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 106

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 106

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

104 wijt

27.

MISDRIJF,

OF VERSCHIL

VAN OVERTUIGING.

te hebben gebezigd", zoomin hier als op blz. 25 Kuyper en Dr. Rutgers, zelf geheel van „opruiende"' pleiten, zoolang verzuimd wordt, wat in rechten altoos

van „opruiende taal

ten aanzien van Dr.

strekking eerste

is

eisch

te

vrij is,

t.

w.

om

die opruiende taal zou

§ 27.

er de letterlijke uitdrukking bij te voegen,

waarin

hebben bestaan.

Misdrijf, of verschil

van overtuiging.

Uit de dusver verstrekte toelichting is lichtelijk op maken, wat te oordeelen zij van het grooter deel beweringen, die de Classicale Memorie onder den vorm van „Noodige inlichtingen" aanbood. In de Contra- Memorie is niet beweerd^ maar telkens met de stukken en feiten bewezen^ hoe de voorstelling der Classicale Memorie slag op slag feil ging. Toch dient hier ter juiste beoordeeling nog aan toegevoegd, dat deze vele vergissingen zich gereedelijk daaruit laten verklaren, dat het Classicaal Bestuur uit zijn eigen archief weinig te dezer zake dienende putten kon, en van andere stukken grootendeels verstoken was. De stellers der Contra- Memorie waren ten deze gelukkiger, doordien het rijke Kerkvoogdij -archief te hunnor beschikking wierd gesteld, en reeds vroeger kopie door hen genomen was van de voornaamste stukken uit Toch zou de Contra- Memorie nog veel het archief van den Kerkeraad. meer hebben kunnen leveren, om het ongelijk der Classicale Memorie Deze was te bete doen uitkomen, indien de tijd ruimer ware geiveest. perkt. Eerst was een termijn gesteld, die slechts vier dagen voor het schrijven liet; later wierd deze termijn verlengd tot één Maart; maar ook zoo bleef voor geheel de bewerking van deze Contra- Memorie toch niet meer dan een goede acht dagen over. Maandagavond wierd op den 15e» Februari de Classicale Memorie ontvangen. De 16e verliep met de voorbereidende werkzaamheden, en, eerst den I7den begonnen, moest de arbeid (met uitvallen van den Zondag) reeds den 26sten des namiddags gereed zijn, om Zaterdagavond den 27sten de pers te kunnen verlaten. Feitelijk

Heiland beleden; eene scheuring, waarvan de gevolgen zelfs in de huisgezinnen werden gezien en gevoeld. Vervolgens werd opgewekt tot schuldbelijdenis, want het verlaten van den Heere en zijn Woord werd de diepste oorzaak van deze scheuring genoemd, en daarom nadruk gelegd op de zonden van ontrouw en ongehoorzaamheid, welke de Opzieners in hun ambt bedreven hadden, en alzoo de weg gebaand om op te wekken tot bekeering. Dit nu opruiende taal te noemen, is allerminst te verklaren in mannen, gelijk de meeste leden van het Classicaal Bestuur zijn, die weten en onrecht noemen, dat de Heere Christus aldus beschuldigd, ja daarom gekruisigd werd. Opruiende taal te bezigen, met het doel om de hoorders op te hitsen tegen anderen, is eene groote zonde. David bad dat de Heere God den raad van Achitofel mocht te niet maken, en zoo mogen wij bidden om vernietiging van den 7^aad, maar geenszins van den persoon dergenen, die ons tegenstaan. Aan dit voorbeeld herinnerde Ds. C. A.' Renier zijn hoorders op 26 Januari in de Nieuwezijdskapel."

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 106

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's