Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 9

1. bekendmaking van den Amsterdamschen kerkeraad; 2. bericht van reformatie; 3. verklaring der ontzette kerkeraadsleden

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

en Iijke

machteloos gekibbel over ongelegenheid.

allerlei

kerkrecJitelijke verwikkeling en vOrhie-

II.

Zulk een toestand was niet goed voor God. Het Woord des Meeren veroordeelde dien onvoorwaardelijk. Hij had ons bijna zedelijk vermoord. En waant nu niet, dat we de schuld, die hierin lag, oj) anderen pogen te Verre van dien bekennen we veeleer met schaamte en berouw, dat werpen. wij als uw Opzieners te zwaarder verantwoordelijkheid dragen, daar we nu van achteren eerst recht beseffen, hoe we veel te lang geaarzeld hebben, om de reformatie van onze zoo misvormde Kerk op meer doortastende wijze ter hand te nemen. In ons menschelijk overleg dachten velen nog altoos, dat er misschien nog een geleidelijke verbetering kon te wachten zijn, terwijl anderen in uitstellen en verschuiven van de crisis heil zochten; maar deze wijsheid heeft ons bedrogen, en in plaats van te roemen in de door ons betoonde trouw, bekennen we veeleer met ootmoedigheid voor God en menschen, dat wc veel te lang in onze (?;ztrouw en halve trouw hebben volhard. Doch waar wij misschien nog altoos in de aarzeling van dit halve werk zouden volhard hebben, heeft het den Heere onzen God nu beliefd, zelf zijn

uitgestrekten arm te toonen. wij vruchteloos van eigen overlegging hoopten, heeft Hij thans door

Wat

zijn bestel

gedaan. is aan

De Heere

de spitse getreden

en Hij heeft nu ten tweeden male

Amsterdamsche Kerk van den vloek der Hiërarchie verlost. Vergt daarom niet van ons dat we de herinnering aan al de droeve en pijnlijke aanvallen, waaraan onze Kerk in den loop van dit jaar bloot stond, klagende voor u vernieuwen zullen. Immers al deze jammer is in geen hoek geschied en daarom u evengoed bekend als ons. En veel liever dan den geest der bitterheid weer op te wekken door de herinnering van wat u beurtelings in toorn en verontwaardiging ontstak, danken we met u, dat hetgeen anderen ten kwade tegen uw Kerk dachten, door de ontfermingen onzes Gods ten goede over ons beschikt is; en verheugen ons met stille zijn

verheuging des harten, dat Hij eindelijk door zijn Voorzienig bestel de ure onzer vrijmaking slaan liet. Nu toch bracht Hij het aan het licht en toonde het aan een ieder, hoc het diepe kwaad, waardoor elke reformatie uwer Kerk wierd tegengehouden, nog niet zoozeer in de personen onzer Bestuurders school, maar hoofdzakelijk in onze Synodale Hiërarchie zelve lag. Het was deze tweede Hiërarchie (thans in Syiwdalen vorm), die evenals voor drie eeuwen de eerste Hiërarchie, toen in haar Pauselijke gestalte, het mensehengezag weer in de Kerk opgericht en het gezag des Heeren opzij had durven .schuiven. Het was door deze Synodale Hiërarchie, dat de liefelijke band der geloofsgemeenschap tusschen u en uwe herders verbroken wierd. Zij, die Hiërarchie, is in de plaats zelve van den Koning uwer Kerk en op zijn troon gaan zitten. En zij is het, die te midden van onze geestelijke verarming alles dulden wilde, alleen maar de poging om Jiaar opgcriehten afgod omver te werpen, niet. Na et lang gerekte kerkelijk proces weer tot handelen geroepen, hebben uwe Opzieners en Armverzorgers het dan ook als hun allereersten plicht beschouwd, om aan de doodelijke omarming, waarmee deze iep zondigde

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's

Afwerping van het juk der Synodale Hierarchie - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 28 Pagina's