Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het dreigend conflict. - pagina 32

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het dreigend conflict. - pagina 32

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

80 hetgeen wel niet in Uw aandat echter blijkens een en ander vrage vermeld staat, maar niettemin officieel, door onderscheidene ter kennisse van den Kerkeraad kwam , óók adressen uit de gemeente een andere mogelijkheid moet worden ondersteld deze namelijk dat volstrekt niet des zins en willens waart, elders deze heerlijke gij belijdenis onzer Kerken te gaan belijden, maar door dit attest slechts gelegenheid zocht, om, zonder deze belijdenis af te leggen, door een anderen Kerkeraad te worden toegelaten tot het genot van alle rechten, aan het lidmaatschap der Kerk alhier verbonden; en dat de Kerkeraad in dat geval ontrouw aan zijn roeping zou indien hij ook maar op eenigerlei wijze de hand leende tot worden een daad, die voor Gods heilig Woord niet bestaan kan; reden waarom de Kerkeraad, alvorens op deze aanvrage te beslissen, U verzoekt, binnen acht dagen te willen berichten, of de aanvrage om attest door U metterdaad en oprechtelijk niet anders dan in eerstgenoemden zin, en dus onder instemming met de belijdenis onzer Kerken bedoeld is. Werd toch zoodanige ondubbelzinnige verklaring binnen den gestelden termijn niet van U ontvangen zoo zou de Kerkeraad hieruit moeten besluiten, dat het attest door U werd gevraagd met de laatstelijk aangeduide bedoeling, dat is, om met verwerping der belijdenis, in alle rechten der belijders te deelen; en derhalve zich, zij het ook met droefheid des harten, verplicht zien, U het attest, gevraagd voor zulk een ongeoorloofd doel te weigeren. ,

,

,

;

,

,

,

,

De Kerkeraad voornoemd

,

in

deszelfs

naam

,

POSTHUMUS MEYJES, h.t. Praeses. H. W. VAN LOON h. Scriba.

J.

,

t.

Amsterdam, 23 Maart 1885.

§

11.

HET VERWEER VAN DEN KERKERAAD OP GROND VAN GODS WOORD. Hiermee stond nu de zaak zoo zuiver als glas. Alle recht van onderzoek naar de geloofsbelijdenis was door Art. 38 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs aan den Kerkeraad en dus ook aan de Ouderlingen ontnomen. Een van ter zijde door den Pastor ingediend voorstel, om deze personen door een Gereformeerd predikant te laten onderzoeken, was dus onvatbaar voor uitvoering, en wierd deswege door den Kerkeraad verworpen. De jongelieden wisten uitnemend goed, dat zij zich bij een dozijn andere predikanten konden aanmelden. Maar (iets wat op hun standpunt volkomen verklaarbaar is) ze wilden tot geen andere dan tot moderne predikanten gaan. Al wat dus de Kerkeraad doen kon, bestond daarin, dat hij aan de jongelieden, zoo er soms andersdenkenden onder hen

Ouderling

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's

Het dreigend conflict. - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 88 Pagina's