Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 36

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

34

ö J5

Er behoort

1.

te

10. n».

K'ESUMTIE.

Amsterdam onderscheiden

te

worden tnsschen de

van den KerVeraad als „geestelijk Bestuurscollege" en de qualiteit van den Kerkeraad als „Gelastigde der Gemeente in zake Beheer." qualiteit

2. Als „geestelijk Bestuurscollege' ontleent het zijn bevoegdheid aan door den Koning, Jezus Christus, op zijn leden gelegd ambt, gelijk dit tot 1816 nader bepaald was door de Kerkenorde van 1619, en na 1816 door de Synodale Reglementen. Daarentegen als „Gelastigde der

het

Gemeente in Beheerszaken" ontleent hij zijne bevoegdheid aan het Reglement, dat in 1810 bij Gemeentevotum, in 1820 door Koninklijke dispensatie, en in 1869 nogmaals bij Gemeentevotum geldende kracht ontving. 3. Als „Bestuurscollege" staat de Kerkeraad onder het toezicht der gezamenlijke Kerken; lot 1816 onder dat der Classis; na 1816 onder dat der hoogere Besturen. Al; „Gelastigde in Beheerszaken" daarentegen volgt hij de jurisdictie in het Beheersreglement aangegeven, en vindt beslissing in het hoogste ressort bij zijn lastgeefster, d. i. de Gemeente. 4. De Kerkelijke Commissie is niet een gewone Kerkeraadscommissie, maar draagt het karakter van een Gemeentecommissie, waarin voor de helft ook Kerkeraadsleden zitten staat niet onder, maar met zekere mate ;

van zelfstandigheid naasi den Kerkeraad; en erlangde op 17 Maart 1869 bi] Gemeentevotuni eene nog vrijere, rechtsgeldige positie. 5. De Kerk of Gemeente voor wie deze Kerkelijke Commissie het goed beheerd heeft, is de Gereformeerde of Hervormde Gemeente te Amsterdam,^ gelijk deze van 1810 tot 1816 onder het Kerkverband der Dordsche Kerkenorde leefde, en na 1816 töt op heden onder het Kerkverband van het Algemeene S_ynodale Reglement bestaan heeft. Bij de verandering van Kerkenorde in 1816 ging de Kerkvoogdij meê.

De Kerkeraad

heeft als „geestelijk Bestunrscollege" én van zich„Gelastigde in Beheerszaken" én va:i de Kerkelijke Commissie te vorderen al wat ook in Gemeenten, waar de Kerkvoogdij geheel buiten den Kerkeraad staat, aan het plaatselijk Bestuurscollege, ook naar de bevelen van zijn hoogere Besturen, toekomt. 6.

zelven als

En 7. Door de Gejneente is, buiten de Synodale organisatie om, en onder eigenaardige waarborgen, aan den Kerkeraad opgedragen P. in haar naam het Beheer, in overleg met de Kerkelijke Commissie, nader 2^'. in te regelen haar naam als college van tweede instantie recht te spreken en 3^'. in vereeniging met de Kerkelijke Commissie, voor een geheel vrije, zelfstandige en onafhankelijke positie van het Beheer te waken. :

;

;

Dit laatste vooral was en bleef steeds hoofdzaak, en wijlen de heer Ds. H. Steenberg schroomde dan ook niet, in zijne bekende Memorie er voor nit te komen, dat in zake Beheer „f/e Gemeente souverein ivas" ^), ')

Iiiijekomeu

stiil-kcii.

W\

5 6 2.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's