Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Synode - pagina 25

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Synode - pagina 25

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

KUYPER VOOR

I)K.

Na

beginsel

in

naar

tracta

25

van het ProvinciaaJ Kerkbestuur van Noord-Hol-

vonnis

het

land

SYNoi-r.

Dl'.

te

niet te

hebben gedaan, komt de Synodus con-

van ons vigeerend kerkrecht en

eisch

uit

den aard

dei-

zaak, juist zóó tegenover deze tuchtzaak te staan, als het Provinciaal

Kerkbestuur van

het

onder

Bestuur

Classicaal

voorgedragen

Amsterdam aan

van

15

zijn

Maart

adres

nam

door het

jl.

ingezonden en

Amsterdamschen Kerkeraad hem wierden

ter ontzetting.

op

wat

Kerkbestuur

van

dagteekening

j^ leden van den

waarbij

Al

tegenover stond, toen het voor het eerst kennis

er

schrijven

dat

tijdstip

plichtmatig ware geweest voor het 1'rov.

Noord-Holland,

van

is

dus thans plichtmatig voor de

Synodus contracta geworden. Al wat destijds dit Bestuur had moeten doen, behoort thans door de Synodus contracta te worden gedaan. Elk klavier dat dit Bestuur niet mocht overslaan, mag ook thans hoord

iler feit,

om

ge-

mag ook

thans

opgevolgd, nu ze uitgaat van de Synode. Tegenover beide Col-

leges staan de bezwaarden in

Van

een oproeping

worden, waaraan men geen gevolg zou hebben mogen geven

te

ze uitgegaan van het Provinciaal Kerkbestuur,

ware niet

En

door de Synode worden overgeslagen.

niet

Er

gelijke positie.

is

verschil

en tweede instantie; doch voor de formeele behandeling

eerste

zaak maakt dat

volkomen

men

dit

bij

geen het minste onderscheid. Hoogstens zou het

de tweede instantie een kans minder op redres over-

houdt, tot nog grooter omzichtigheid moeten nopen.

Voor den ondergeteekende kwam dus de vraag hierop ik-,

had

Provinciaal

het

Kerkbestuur

van

deze wijze opgeroepen, aan die oproeping

mogen dezen

neen,

Zoo

geven? voet

zoo

door

mag

de ik

al

neer

Noord-Holland dan

niet

Zou

:

mij

op

gevolg hebben

om mij op Maar ook' indien

ja, dan vervalt ook elk bezwaar,

Synode te laten hooren. ook aan de Synode niet gunnen, wat

ik

alsdan

had moeten ontzeggen aan het Provinciaal Kerkbestuur. Stel

nu het Provinciaal

ondergeteekende gelegenheid

om

op

Kerkbestuur van Noord-Holland hadde den

evengelijken

gehoord

te

Bestuur hebben mogen aannemen

Zoo

Toen

hij

wel

het

ziet,

v<>ct

geciteerd, zou

missive van het Classicaal

alsdan de dit

?

gewisselijk neen, en dat wel

Provinciaal

hij

worden, die men hem aanbood van

Kerkbestuur van

op dc/cn grond.

.Voord-Holland de

Postuur van Amsterdam d.d.

[5

fatale

Maart jl.,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's

Voor de Synode - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 42 Pagina's