Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 97

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 97

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

§ 24.

WAT NA HET SCHOKSINGSBESLUIT GEBEURD

95

IS ?

hebben, daar zij behooren tot het bestuur, de Kerkvoogdijen het beheer der Kerk, waarom het dan ook meent, dat Kerkvoogden zwTh aan art. 21 Alg. Regl. en aan art. 10 4^ Regl. voor de Kerkeraden niet znllen storen. Voorts is het Kerkbestuur van oordeel, dat Kerkvoogden in hunne qualiteit, niet onder het Opzicht van Kerkelijke Besturen staan, en dat dus ook, wanneer plaats vindt, wat naar bericht van het Classikaal Bestuur van Harderwijk, in twee gemeenten van die Classis heeft plaats gehad, dat namelijk eene Kerkvoogdij zich aan de nieuwe organisatie van het beheer aansluit, zonder voorkennis van de gemeente, en de Kerkeraad haar aanschrijft dit verzuim te herstellen, maar zij weigert aan die aanschrijving te voldoen, dat Kerkvoogden dan niet vallen onder het bereik van art. 3

maken tot

Opzicht en Tucht, nademaal ze dan wel onvoorRegl. voor kerkel. zichtig handelen en de gevolgen zullen hebben af te wachten, maar onchristelijk. Uwe Commissie vereenigt zich in 't algemeen met voegt er bij, dat in deze lacune der Kerkelijke Zij gevoelen. wetgeving niet kan worden voorzien zoolang de verhouding van Kerkvoogden en Kerkeraden niet bij de wet geregeld is, en adviseert dat

niet dit

aan

Classicaal Bestuur in dien zin geantwoord worde.

liet

En dat deze meening niet de opwelling van een oogenblik, maar wel gevestigde overtuiging was, bleek op overtuigende wijze, toen de Alo'emeene Synodale Commissie in haar rapport aan de Synode van 1872 dit schoone en edele bescheid gaf ^)

zietdaar wat wij op den voorwordt door zeer velen betwist. Om haar loffelijk doel bereiken, zou zij de door haar ontworpen regeling in alle gete meenten moeten invoeren. Doch als zij daartoe overgaat, dan zullen verreweg zouden wij niet mogen zeggen zeer vele Kerkvoogdijen Welke middelen staan der Synode zich verzetten. de meesten ? ten dienste om ze tot aansluiting aan de nieuwe organisatie te Zij beschikt over kerkelijke middelen van beweo-en ? Het is zoo bedwang zij kan bewerken, dat de goedkeuring op eene uiigebragte kan de onderwerping aan de zij beroeping niet worde verleend nieuwe organisatie als voorwaarde stellen bij de ondersteuning uit de algemeene kerkelijke fondsen. Doch zijn dit middelen, die, ingeval van ernstige en vrij algemeene oppositie, kunnen en, in w^eerwil van de schade, die ze zouden aanrichten, mogen aangewend worden ?

De bevoegdheid der Synode

o-rond stellen

:

:

;

;

De Synode

terugdeinzen.

zelve zou er voor

Synode in 1871 uitsprak, heeft zulk een gedraging als met den „Christelijken wande)" niets uitstaande, Beheerszaken Kerkvoogd en zou elke Synode, naar luid het rapport van 1872, er voor terugdeinzen, om zelfs zijdelings, laat staan rechtstreeks, te straffen voor daden van Gelijk

de

in

Beheer.

Al 1)

wat

in

de

Classicale

Syn. Hand. 1872,

p.

Memorie voorkomt over de maatregelen,

2H5.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict - pagina 97

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's