Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het conflict gekomen - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het conflict gekomen - pagina 15

I. Complot en Reolutie; II Ons vrij beheer bedreig en beveiligd; III De Vredelievenden in de Besturen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

13

HET COMPLOT.

Maar Hoor

zat het

toch,

dan ook missclüen in de Kerkemadscergaclerinf/ zelve V wat bet Classikaal Bestuur ons in de Korkclijkc Cou-

ranl naroept. 1. Ge zijt op Ge hebt niet

Drie dingen:

gaan loopen, raad

2.

onder

altijd

het kantje van den reglenientairen wal geluisterd naar de adviezen van wijzer

hoogere besturen

de

staat,

en daardoor niet kon doen, wat de meer-

derheid wel wilde.

Amsterdamschen Kerkeraad, dat, onderwerpen mogen worden ter tafel gebracht en afgedaan, die door een bepaald aantal leden worden voorgesteld. ))Wat was nu in eene geheime vergadering der bovengenoemde kerkeraadsleden iiNu

besloten

er oene bepaling in het reglement van den

is

behalve

de

op

agenda staan, ook

de

voorstellen,

de

kerkeraadsveigaderiiig, te honden

die

?

))0p

van Ds. Van der Horst zon, staande die handigd een en

godsdienstoefeningen

in

den 21sten üec. onder voorzitterschap

aan den

het bovengenoemde voorstel,

waarin

couvert,

o\\

vergadering,

handen

te stellen

om

voorzitter alle

Het aantal onderteeke-

van kerkvoogden.

naars was meer dan voldoende en de meerderheid zou gereed staan, uit die enveloppe te voorschijn

komende, dadelijk en hloc aan

worden over-

macht over kerken

te

om

alle voorstellen,

nemen.

«Alvorens echter de leden dier geheime vergadering zoo de macht uit handen gaven, hadden de kerkvoogden, die ook leden dier vereeniging waren, hun plan de campagne aan hunne trawanten medegedeeld. revolutie

))De

Aan de drie inoderne predikanten te AmTernoov Apel on Berlage, zou dadelijk het recht ontzegd dienstdoende predikanten de kerkgebouwen binnen te treden. Zonder zou onmiddellijk beginnen.

sterdam, de heeren Laurillard,

om

worden,

als

complimenten zouden

ze buiten

beleefder zou

))Iets

men

de deur gezet worden.

een 9tal andere heeron behandelen, die wel tot de orthodoxe

waaronder de predikanten De Graae. Ten Kate, Vos, Adriani, Posthumus Meyjes en VVesthoff. ))Men zou aan dezen kennis geven, dat men van hen liever niet meer gediend was, en dat men hun daarom vriendelijk verzocht: zich voortaan te onthouden van het voor-

maar meer

partij,

Van Marken,

gaan

tot de irenische richting behooren,

HoGERZEir.,

godsdienstoefeningen,

bij

voorzien.

«Eindelijk

voor Ds.

aan

zou

eenige

maar toch

van kerkvoogden, volgen,

daar

men

op andere en betere wijze in die behoefte

zou

Dit waren er weer 9 op fatsoenlijke wijze aan den dijk gezet. broeders, niet

worden medegedeeld, dat

als

die wel gereformeerd zijn volgens het college

makke

ze in de kooi

sciiapen den leidsman blindelings wilden

mochten

vragende

blijven, mits absolutie

hun zonden en gehoorzaamheid belovende aan vader Abraham. Hiertoe behooren

Van der Horst en

Ds.

Vak der Dussen.

»Men zou dusdoende 12 predikanten plaatsvervangers

en wat

meer

is,

aangeworven

uit

te kort

komen, doch voor dezen waren reeds

buitengemeenten.

De

lijst

hadden zich reeds bereid verklaaid. dadelijk op

zij

l'i

dier heeren bestaat reeds te treden,

wanneer

alles in orde zou zijn.

))Doch, o verdorvenheid

heime vergadering

dit

van het menschdom, er was onder de schare, die

in die ge-

plan zoo kunstig had ontworpen, één Judas, die zijne broederen

verried.

«Het geheim

kwam

ter oore

van het Classicaal Bestuur,

voordat

de Kerkeraadsver-

gadering gehouden kon worden, en de Voorzitter, Ds. Van der Horst, was gewaarschuwd, voor hem zou worden neergelegd. Welke maatiegelen genomen waken, dat de iniioud van dat gewichtige paket, dat zulk een gevaarlijke

welke dynamiet-bom waren,

om

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's

Het conflict gekomen - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1886

Abraham Kuyper Collection | 144 Pagina's